Господарський процес

Контрольна робота з господарського процесу № 4 (Код: 15500)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з господарського процесу на тему 100% на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 16

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.
2. Учасники господарського процесу.
3. Докази та доказування в господарському процесі.
Висновок
Список використаних джерел

Джерела


1. Господарський процесуальний кодекс України від 6.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – ст. 56.
2. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 44. Арбитражный процесс: Учеб. пособие / Под ред. Р.Е. Гукасяна и В.Ф. Тараненко. – М.: Юридическая литература, 1996. – С. 66.
3. Васильєв С. В., Ніколенко Л. М. Доказування та докази у господарському процесі України: Монографія. – Харків, 2004. – С. 8.
4. Коломыцев В. И. Письменные доказательства по гражданским делам. – М.: Юридическая литература, 1978. – С. 9.
5. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / За заг. ред. М. П. Мельника – К.: «Центр учбової л-ри», 2012. – 364 с.
6. Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судочинстві: Навчальний посібник. – Одеса: Фенікс; Суми ВТД «Університетська книга», 2007. – С. 136–146
7. Притика Д. М., Тітов М. І., Щербина В. С. та ін. Арбітражний процес: Навч. посібник. – Х.: Консум, 2001. – Ч. ІІ. – С. 63.
8. Сергун А.К. Судебные доказательства // Гражданское процесуальное право России. – М.: Былина, 1996. – С. 161.
9. Степанова Т. Поняття, сутність та предмет доведення в господарському процесі // Право України. – 2002. – № 2. – С. 49-52.
10. Степанова Т. Поняття і значення належності судових доказів у господарському процесі // Підприємництво, госп. і право. – 2002. – № 1. – С. 17-19.
11. Треушников М.А. Судебные доказательства. – М., 1997. – С. 113.
12. Чернадчук В. Д., Сухонос В. В., Нагребельний В. П. та ін. Господарське процесуальне право: Підручник / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос (ст.), В. П. Нагребельний, Д. М. Лук’янець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 378 с
13. Штефан М.Й. Цивільний процес. Підручник. – К.: Ін Юре, 2001. – С. 268.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук