Господарське право

Проблеми визнання суб’єкта господарювання банкрутом (Код: 17403)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова робота з господарського права на тему Проблеми визнання суб’єкта господарювання банкрутом на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. Поняття банкрутства, причини його виникнення
2. Позасудова (досудова) процедура визначення боржника банкрутом
3. Судова процедура визначення боржника банкрутом: проблемні питання
4. Проблемні питання ліквідації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Козлянченко О.М. Інформаційне забезпечення процедури банкрутства / О.М. Козлянченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – С. 220–226.
2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон від 14.05.1992 № 2343-XII : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page3
3. Господарський кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV : Редакція від 08.12.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page7
4. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. Посіб. / О. С. Філімоненков. – 2-ге вид., переробл. та доп. – К. : МАУП, 2004. – 328 с.
5. Яблонська А.С. Діяльність арбітражних керуючих: нормативне врегулювання та необхідність законодавчого вдосконалення http://old.minjust.gov.ua/4793
6. Банкрутство та ліквідація підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/metodser/90/21.pdf
7. Рябчук А.О. Процедура банкрутства, як засіб виведення з кризи аграрних підприємств / Рябчук А.О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repository.vsau.vin.ua/card.php?id=2822
8. Ткаченко Т.П., Волинець Д.П. Банкрутство комерційних банків: причини та шляхи запобігання / Ткаченко Т.П., Волинець Д.П. // Актуальні проблеми економіки та управління – Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» - № 10 – 2016. – [Електронний ресурс]: – Режим доступу: ape.fmm.kpi.ua/article/download/73396/68773
9. Бондаренко О. О., Субботіна Н. С. Причини та соціально-економічні наслідки банкрутства підприємства / Бондаренко О. О., Субботіна Н. С. // Економічна наука. – 2013. - № 13. - 53-55
10. Заболотній С. В. Правове регулювання судових процедур банкрутства та їх застосування / Заболотній С. В. // Юридичний вісник. – 2010. - № 2(15). – С. 58-61
11. Процедура визнання боржника банкрутом : Методичний посібник / Упорядник: Вінтонишин Л.В. - головний спеціаліст відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації Відповідальний за випуск: Саведчук Н.З. - начальник відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації м.Івано-Франківськ. 2016, - 38 с.
12. Битківська А.В. Процедури банкрутства та їх наслідки для підприємств: порівняльний аспект / Битківська А.В. // Вісник ЖДТУ. - 2015. - № 2 (72). – С. 92-99.
13. Руденко Є.М. Сучасні тенденції банкрутства в Україні та заходи запобігання неплатоспроможності вітчизняних підприємств / Руденко Є.М. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - № 5. – С. 21-25.
14. Кирич С., Луцький М. Оскарження договорів, укладених особою, щодо якої порушено провадження у справі про банкрутство / Кирич С., Луцький М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yur-gazeta.com/publications/practice/bankrutstvo-i-restrukturizaciya/vchasno-zankrutiliy.html
15. Попов Ю. Щодо можливості продажу майна (зокрема цілісного майнового комплексу) боржника за 1 гривню / Попов Ю. // Вісник Центру комерційного права. – 2014. - №46 - С. 14-16
16. Кондрашихін А.Б., Пепа Т.В., Федорова В.О. Фінансова санація і банкрутство підприємств. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с
17. Бутирська І.А. Правове становище боржника у справі про банкрутство / Бутирська І.А. // Науковий вісник Чернівецького університету. = 2013. - № 682. – С. 65-69.
18. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. С. Іванілов — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 728 с.
19. Процедура банкрутства підприємства, юридичної особи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zkg.ua/protsedura-bankrutstva-pidpryjemstva-yurydychnoji-osoby/
20. Грабчук І.Л., Зеленіна О.О. Оцінка та продаж майна банкрута в процедурі ліквідації обліково-правовий аспект / Грабчук І.Л., Зеленіна О.О. // Вісник ЖДТУ. - 2014. - № 2 (68). – С. 20-25.
21. Лойфер А. Е. Проблеми підвищення ефективності ліквідації збанкрутілих підприємств / Лойфер А. Е. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Economics/72442.doc.htm
22. Лобач О. М. Ліквідація неплатоспроможного банку в Україні : деякі проблеми прав ового регулюваня / Лобач О. М. // Наукові записки. – 2013. - № 144-145. – С. 123-125.
23. Полєв Д.М. Проблемні питання, що виникають при порушенні провадження у справі про банкрутство в порядку ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом / Полєв Д.М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zib.com.ua/ua/print/21945-problemni_pitannya_scho_vinikayut_pri_ porushenni_ provadzhenn.html

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук