Господарське право

Проблемні аспекти здійснення біржової діяльності (Код: 17404)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Проблемні аспекти здійснення біржової діяльності на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Правове регулювання біржової діяльності
1.1. Поняття біржі та біржової діяоьності
1.2. Визначення цінних паперів як біржового товару
РОЗДІЛ 2. Проблемні аспекти встановлення правового становища фрндової біржі та окремих суб’єктів біржової діяльності
2.1. Правове становище фондової біржі
2.2. Особливості правового становища брокера та дилера
РОЗДІЛ 3. Правове регулювання лістингу цінних паперів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Олійник О. С. Поняття, ознаки, правова природа товарної біржі як особливого суб’єкта господарювання / Олійник О. С. // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. - № 3 (11). – С. 82-94.
2. Соловйов А. В. Проблемні питання правового регулювання участідержави у біржових відносинах / Соловйов А. В. // Юридична наука. – 2011. - № 1(1). – С. 107-112
3. Коваль О. М. Деякі особливості правового регулювання біржової торгівлі в Україні / Коваль О. М. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. - № 19. – С. 78-79.
4. Дубина П. Види бірж і основні функції, що виконуються біржами / Дубина П. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/ bitstream/123456789/16392/2/Conf_2016v2_Dubyna_PTypes_of_exchanges_and_basic_30-31.pdf
5. Господарський кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV : Редакція від 08.12.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page9
6. Про товарну біржу : Закон від 10.12.1991 № 1956-XII : Редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1956-12
7. Малишко В. М. Чи потрібні біржові інститути в Україні? / Малишко В. М. // Юридичний вісник. – 2016. - №т3 (40). – С. 145-150.
8. Послуги фондових бірж [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fin.fem.sumdu.edu.ua/old/images/My_files/Fin_Services/Part14.pdf
9. Солодкий М.О. Біржовий ринок : навч. посіб. / М.О. Солодкий. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 565 с.
10. Болдуєва О. В. Теоретичні засади формування регіонального ринку цинних паперів / Болдуєва О. В. // Вісник Запорізького національного університету. - 2010. - №3(7). – С. 230-235.
11. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон від 23.02.2006 № 3480-IV : Редакція від 01.05.2016, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
12. Про інститути спільного інвестування : Закон від 05.07.2012 № 5080-VI Редакція від 09.12.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5080-17.
13. Посполітак В. В. Правове регулювання цінних паперів в Україні: поняття та ознаки / Посполітак В. В. // Наукові записки. – 2009. - № 53. – С. 87-92
14. Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних [...]
НКЦПФР; Рішення, Умови від 14.05.2013 № 818 Редакція від 29.04.2016 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0856-13/page2
15. Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
Положення НКЦПФР від 22.11.2012 № 1688 Редакція від 09.09.2016, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z2082-12
16. Педченко Н. С. Тенденції розвитку фондового ринку України в сучасних умовах / Н. С. Педченко, М. О. Дуда // Вісник Української академії банківської справи. - 2015. - № 2(39). - С. 26-29.
17. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон від 30.10.1996 № 448/96-ВР Редакція від 01.05.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96-D1%80/page3
18. Рєзнікова В.В., Кологойда О.В. Види посередницької діяльності на фондовому ринку / Рєзнікова В.В., Кологойда О.В. // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013.ь - № 2 (14). – С. 108 – 124.
19. Богдан Ю.М., Кайрод Т.Г. Процедура лістингу на фондовому ринку України / Богдан Ю.М., Кайрод Т.Г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/5704/2014_Zbirnik_internet_conf.pdf?sequence=1
20. Глібко C. В., Сидоренко Ю. В. Правове регулювання лістингу в Європейському Союзі / Глібко C. В., Сидоренко Ю. В. // Право та інноваційне суспільство. – 2015. - № 2 (5). – С. 46-53
21. Ковальова О.М. Інституційні аспекти розвитку фондового римнку в Україні / Ковальова О.М. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. - № 16. – С. 124- 127.
22. Бойко І. Ю. Особливості лістингу цінних паперів в Україні / Бойко І. Ю. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5261/1/96..pdf
23. Умови лістингу цінних паперів на біржі [Електронний ресурс] — Режим доступу:http://ukrse.com.ua/birzhovij-spisok-ufb/listing-na-ufb
24. Познякова О.І., Вільгард М.Р. Проблеми та перспективи розміщення цінних паперів українських крмпаній на Варшавськівй фондовій біржі та її альтернативних майданчиках / Познякова О.І., Вільгард М.Р. // Молодий вчений. - 2016. - № 4 (31). – С. 160-164.
25. Сьомченков О. Лістинг в Україні: новації, проблеми та удосконалення / О. Сьомченков // Світ фінансів. - 2016. - № 1. – С. 227-240.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук