Господарське право

Правовий статус казених підприємств (Код: )

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 100 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Правовий статус казених підприємств на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Поняття та особливості казенного підприємства
1.2. Права та обов'язки казенного підприємства
РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАЗЕННИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Порядок формування майна казенного підприємства
2.2. Управління казенним підприємством
2.3. Господарська та соціальна діяльність підприємства
РОЗДІЛ 3. Проблеми дiяльностi казенних пiдприємств
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Афанасьев Н.В. Управление развитием предприятия: монография / Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. – Харьков: Изд.дом «ИНЖЕК», 2003. – 184 с.
2. Господарський кодекс України : Кодекс України, прийнятий ВРУ від 16 січня 2003 р. №436-ІV ; поточна редакція від 02.10.2011. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.
3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] — Режим доступу до сайту : http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Система управління об'єктами державної власності [Електронний ресурс]. — Режим доступу до сайту : http://www.un.kiev.ua.
5. Фонд державного майна [Електронний ресурс]. — Режим доступу до сайту : http://www.spfu.gov.ua/ukr/sub_gosp.php.
6. Про державний бюджет України на 2009 рік : Закон України, прийнятий ВРУ від 26 грудня 2008р. № 835-VI. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=835-17
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 24 серпня 1999 р. № 1571» : за станом на 6 вересня 2000 року [Електронний ресурс] // Кабінет міністрів України. — Режим доступу до сайту : http://zakon1.rada.gov.ua/1388.html.
8. Проблема реформування відносин власності [Електронний ресурс]. — Режим доступу до сайту : http://www.un.kiev.ua/esdp/disks/disk1/0102122ukr.htm#vverh.
9. Про Типовий статут казенного підприємства: Закон України, прийнятий ВРУ від 16 липня 1998 р. № 914. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=914-98-%EF
10. Савицкий К. Тенденции и пути развития унитарных предприятий / Савицкий К. // Вопросы экономики. – 2004. – №9. – С. 53–64.
11. Грудницкая С.Н. Опыт регулирования хозяйственной правосубъектности государственных предприятий в западных странах / С.Н. Грудницкая // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 201-213.
12. Любимов И.Н. О юридической ответственности руководителя государственного предприятия за результаты хозяйствования / И.Н. Любимов // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2005. – С. 237-241.
13. Любімов І. До питання щодо мети діяльності державних підприємств в Україні / А. Бобкова, І. Любімов // Правничий часопис Донецького університету. – 2005. – № 1 (13). – С. 29-33.
14. Бондаренко І.М. Засоби державного регулювання господарської діяльності за участю казенних підприємств // Право України. – 2001. - № 1. – С. 47-49.
15. Бондаренко І.М. Формування господарських відносин: деякі правові питання // Право України. – 2000. - № 4. – С. 32-35.
16. Бондаренко І.М Особливості державного регулювання господарської діяльності казенних підприємств // Право України. – 2000. - № 12. - С. 60-62.
17. Бондаренко И.Н. Правовая природа налога на землю // Збірник наукових праць з фінансового права / Відп. ред. Л.К. Воронова. – Харків: Акад. прав. наук України; Нац. юрид. акад. України, 1999. - С. 21-25.
18. Закон України від 22.12.1995 р. «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/493/95-вр
19. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
20. Про казенні підприємства України : Законопроект від 01.11.2005 р. №8374. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_11_01/JD6GM00A.html#
21. Про державні унітарні підприємства: Законопроект від 02.03.2007 р. №3254. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JE2IE00I.html


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук