Господарське право

Правове регулювання благодійної організації (Код: 17415)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Правове регулювання благодійної організації 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗДІЛ 2. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року - // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
2. Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 02.08.2017 р. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
3. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців": чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 01.01.2017 р. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
4. Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 02.11.2016 р. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
5. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 5073-VI: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 06.11.2016 р. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
6. Бабиченко В. Є. Удосконалення механізму управління некомерційними організаціями в умовах трансформації економіки. / В. Є. Бабиченко // Вісник Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Економіка / Редкол.: В. П. Мікловда (голов. ред.), М. І. Пітюлич, Н. М. Надь та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла». - 2010. – Вип. 30. - С. 60-63. - Бібліографія: 63 (6 назв). - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// ena.lp.edu.ua
7. Височан О. О. Особливості облікового відображення благодійної допомоги у неприбуткових небюджетних організаціях. / О. О. Височан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2014. - №794: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - С. 139-144. - Бібліографія: 9 назв.// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// ena.lp.edu.ua
8. Вовк К. А. Актуальні проблеми діяльності благодійних організацій в Україні. / К. А. Вовк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2012. - С. 79- 82. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// ena.lp.edu.ua
9. Долгий С. А. Теоретико-правовий аналіз визначень інституту благодійництва та благодійної діяльності. / С. А. Долгий// Часопис Київського університету права. - 2010. -№ 2. - С. 68-71. - Бібліографія: 9 назв. – укр. // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// ena.lp.edu.ua
10. Завидняк І. О. Благодійні організації як інститут громадянського суспільства. / І. О. Завидняк // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). - 2014. - №2(65). - С.74-79. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// ir.znau.edu.ua
11. Ковтун О. А. Державна політика у сфері благодійності в Україні. / Ковтун О. А. // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток" . - 2011. - №8. - С.90-96. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// dy.nayka.com.ua
12. Литвин І. Ендавмент як інструмент благодійної діяльності: практика правового регулювання у Солучених Штатах Америки та Російській федерації. / І. Литвин // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. - 2014. - №3. - С.58-64. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// ir.znau.edu.ua
13. Матвіїв М. Я. Маркетинг благодійних організацій. / М. Я. Матвіїв // Економіка і управління. - 2011. - №1. - С.90-96. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// ir.znau.edu.ua
14. Повстин О. В. Благодійність як інструмент реалізації державної соціальної політики. / О. В. Повстин // Міжнародний науково-виробничий журнал. – Сталий розвиток економіки. - 2014. - №2. - С.26-33. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// nau.edu.ua
15. Пасісніченко С. В. Благодійність як соціальний феномен та основа формування соціальної допомоги. / С. В. Пасічніченко // Право і суспільство. - 2014. - №1. - С.87-92. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// nau.edu.ua
16. Русских В. О. Адміністративно-правові засади діяльності благодійних організацій: автореф. дис. канд. юрид.наук : спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право/ В. О. Русских // Харк. нац. ун-т. внутр. справ. Харків. – 2016. – с. 20. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// ena.lp.edu.ua
17. Русских В. О. Внутрішньо-організаційні засади діяльнолсті благодійних організацій. / В. О. Русских // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2015. - №18. - Том 1. - С.154-158. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// ir.znau.edu.ua
18. Савчук О. М., Бугера О. М. Благодійна діяльність бізнесових організацій та благодійних фондів. / О. М. Савчук, О. М. Бугера // Наукові записки НаУКМА. Том 123. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - 2011. - С.62-69. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// ena.lp.edu.ua
19. Сивак О. Б. Обліково аналітичне забезпечення управління витратами на надання благодійної допомоги як елементом соціального капіталу підприємства автореф.дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Житомир 2016 р. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// nau.edu.ua
20. Яновицька Г. Б., Яговка М. І. Організаційно-правові форми благодійної діяльності. / Г. Б. Яновицька, М. І. Яговка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2008. – Вип. 6. - С. 288-296. - Бібліографія: 9 назв. – укр.// [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
21. Благодійна діяльність як некомерційна підприємницька діяльність. / Офіційний інтернет-портал Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// obolon.kievcity.gov.ua
22. Благодійність за правилами: принципи, основні засади, практичне застосування / Автори упорядники: А. Гулевська-Черниш, К. Ржевська, Л. Ярошенко – К.: Абетка благодійності. – 2013. – 59 с.
23. Кучер В.О. Господарське право: курс лекцій / В.О. Кучер, В.М. Парасюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 с.
24. Саніахметова Н. О. Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - X.: «Одіссей», 2005. - 608 с. 2005. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// textbooks.net.ua
25. Перелік благодійних організацій та благодійних фондів України. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// naiu.org.ua
26. Предмет і метод теорії управління. – c. 1-7 - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ecology.univer.kharkov.ua

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук