Господарське право

Контрольна робота з господарського права № 8 (Код: 17407)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з господарського права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 24

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП

 1. Соціальна діяльність підприємства
 2. Бухгалтерський облік та звітність на підприємстві
 3. Товариство з обмеженою відповідальністю

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

 1. Баранова С. В. Особливості функціонування товариства з обмеженою відповідальністю в Україні / С. В. Баранова, С. Ф. Кантур // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 222. – С. 28-30.
 2. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : [підручник] / [Ф. Ф. Бути- нець та ін.] ; під заг. ред. [і з передм.] Ф. Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Жито- мир : ПП «Рута», 2009. – 912 с.
 3. Бухгалтерський облік. Загальна теорія : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун- ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та упр., Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд.: М. Б. Кулинич, А. Сафарова. - Луцьк, 2017. – 1132 с.
 4. Василенко С. І. Поняття соціальної діяльності підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/legal-and-political-science-311/commercial-labor-land-law-civil-and-administrative-law-311/7770-ponyattya-sotsalno-dyalnost-pdprimstv
 5. Васільєва Л. М. Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку на підприємстві / Л. М. Васільєва, В. Р. Мостипака // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1 (40). – С. 658-661.
 6. Вінник О. М. Господарське право : навч. посіб. / О. М. Вінник. – К. : Атіка, 2004. – 560 с
 7. Дем’яненко С. І. Менеджмент аграрних підприємств : навч. посіб. / С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 2005. – 347 с.
 8. Звітність підприємств : навч. посіб. (для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Облік і оподаткування») / [В. П. Пантелеев, О. А. Юрченко, Г. М. Курило, К. В. Безверхий ; за заг. редакцією д. е. н., проф. В. П. Пантелеева]. - К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. - 432 с.
 9. Соціальна діяльність підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.com.ua/1_226963_sotsialna-diyalnist-pidpriiemstva.html
 10. Плаксієнко В. Я. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії і практики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/7.2/039.pdf
 11. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік [текст] : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 688 с.
 12. Трикур С. Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: теорія та практика / С. Трикур // Юридичний журнал. – 2002. – № 2.
 13. Щербина В. С. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / В. С. Щербина / За загальною редакцією Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – Київ: Юрінком Інтер,  2008. - 657с.
 14. Щербина В. С. Господарське право : / В. С. Щербина – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук