Господарське право

Контрольна робота з господарського права № 5 (Код: 15259)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з господарського права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 15

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


1. Господарський договір: поняття, функції.
2. Наслідки визнання банкрутства.
Задача

Джерела


1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами внесеними згідно з Законом України № 2222-ІУ від 8 червня 2004 року) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - ст. 141.
2. Господарсько-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). -1992. - № 6. - ст. 56.
3. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1991, N 49. — ст. 682.
4. Закон України "Про акціонерні товариства" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2008, N 50-51. - ст. 384.
5. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1992, № 31. - ст. 440. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
6. Закон України "Про фінансовий лізинг" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1998, № 16. - ст. 19. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80
7. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. - № 24. - ст. 350. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2171-12
8. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради України, - 2003. -№ 18, № 19-20, № 21-22. - ст. 144.
9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - №№ 40-44. - ст. 356.
10. Вінник О. М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., змін. та доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – Режим доступу: http://zakoni.com.ua/node/152
11. Господарське право: курс лекцій / В. О. Кучер, В. М. Парасюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 с.
12. Дорошенко Л. М. Поняття припинення суб’єкта господарювання / Л. М. Дорошенко // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – № 1. – С. 138–143.
13. Жук Л. А. Господарське право України [Текст] : підруч. для юрид. і екон. вищ. навч. закл. / Л. А. Жук [и др.]. - К. : Кондор, 2009. - 432 c.
14. Ніколенко Л. Особливості господарського договору як підстави виникнення господарських зобов’язань / Л. Ніколенко, Г. Лагуткіна // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 6. – С. 36–39.
15. Цивільне право України: підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. 1. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького.-Х.: Право 2011 -Т 2. – 699 с.
16. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права: монографія / В. С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук