Господарське право

Контрольна робота з господарського права № 3 (Код: 16402)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з господарського права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 25

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Завданя 1. Особливості внутрішньогосподарських відносин
Завдання 2. Визачте перелік державних органів та їх повноваження, за умови, що такі державні органи можуть приймати та здійснити перевірку ТОВ, яке має на балансі АТП (автотранспорта підстанція) потужністю 500 кВ, та складіть проекти документи, які повинно мати ТОВ (утому числі його співробітники) для експлуатації такої АТП.

Джерела


1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
2. Вознесенская Н. Н. Предпринимательское (хозяйственое) право: учебник / Н. Н. Вознесенская; Рос. Акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 560 с.
3. Господарський кодекс України : коментар / за заг. ред. Н. О. Саніахметової. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2004. – 848 с.
4. Лебідь В. І. Господарське право: навчальний посібник. – 2-ге видання допов. і пере роб. – К . : Алерта, 2014. – 416 с.
5. Науково-практичний коментар Господар- ського кодексу України / кол. авт. : Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін. ; за заг. ред. В. К. Мамутова. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
6. Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової . – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.
7. Труш І. В. Комунальне підприємство як учасник внутрішньогосподарських відносин / І. В. Труш // Економіка та право. - 2013. - № 1. - С. 38-42.
8. Руденко М. П. Змістовна характеристика внутрішньогосподарських відносин / М. П. Руденко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія.: Юридичні науки. – 2016. – Вип. 3. Том 1. – С. 97-99.
9. Теньков С. О. Науково-практичний комен- тар до Господарського кодексу України: від 16 січ- ня 2003 р. / С. О. Теньков. – К. : Вид-во А. С. К., 2004. – 720 с.
10. Щербина В.С. Господарське право: підручник / В.С. щербина. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрін- ком Інтер, 2005. – 59.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук