Господарське право

Контрольна робота з господарського права № 11 (Код: 18410)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з господарського права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Завдання № 1. Характеристика складських свідоцтв як цінних паперів
Завдання № 2. Характеристика правового статусу банку на фондовому ринку за чинним законодавством України
Завдання № 3. Характеристика договору клірингу та його проект
Висновки
Список використаної літератури

Джерела


1. Цивільний кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
2. Фондовий ринок : практикум / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2017. – 718 с.
3. Фондовий ринок : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. Книга 2. – К. : Знання, 2016. – 686 с.
4. Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва. Верховна Рада України; Закон від 23.12.2004 № 2286-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2286-15
5. Шелудько В.М., Вірченко В.В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку деривативів / В.М. Шелудько, В.В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – 10(163). – С. 81 – 87.
6. Коваль Р.О. Складські свідоцтва: їх особливості та призначення / Р.О. Коваль // – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=947
7. Стаття у газеті “Юридична Газета”. Волков Артем “Складські свідоцтва у цивільному обігу”.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/download/plaw_downloads/Archive/Pr_zak93.pdf
8. Яворська, О. С. Цінні папери як об'єкти цивільно-правового регулювання [Текст] / О. С. Яворська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали III регіон. наук. конф. (лют. 1997 р. – Л. : ЛДУ / Львівський державний університет ім. І. Франка. Юридичний факультет, 1997. – С. 167-172.
9. Приказюк Н. В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів [Електрон- ний ресурс] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Н. В. Приказюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 21 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe
10. Глібко С.В. Особливості діяльності банків на ринку цінних паперів / С.В. Глібко // Вісник Національної академії правових наук України. – № 4 (75). – 2013. – С. 172-181.
11. Про цінні папери та фондовий ринок. Верховна Рада України; Закон від 23.02.2006 № 3480-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
12. Про банки і банківську діяльність. Верховна Рада України; Закон від 07.12.2000 № 2121-III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
13. Про акціонерні товариства. Верховна Рада України; Закон від 17.09.2008 № 514-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17
14. Про господарські товариства. Верховна Рада України; Закон від 19.09.1991 № 1576-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
15. Радзієвська В. М. Операції комерційних банків з цінними паперами [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит / В. М. Радзієвська ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 18 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe
16. Кузьмінський В.З., Іваненко Т.В., Стойловський Д.М. Діяльність банків на ринку цінних паперів України / В.З. Кузьмінський, Т.В. Іваненко, Д.М. Стойловський // Вчені записки Університету «КРОК». – 2013. – Випуск 33. – С. 107-117.
17. Кліринг та порядок здійснення клірингової діяльності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/72578/finansi/kliring_poryadok_zdiysnennya_kliringovoyi_diyalnosti
18. Основи корпоративного управління. Євтушевський В.А. - Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.
19. Договір про клірингове обслуговування. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://settlement.com.ua/content/doc/Dogovor/DogClearingYUR.pdf

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук