Господарське право

Господарська комерційна діяльність сутність та порядок здійснення (Код: 18403)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Господарська комерційна діяльність сутність та порядок здійснення 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Сутність господарської комерційної діяльності
1.1 Поняття і суть господарської комерційної діяльності
1.2 Управління комерційною діяльністю підприємства в умовах ринкової економіки
РОЗДІЛ 2. Порядок здійснення господарської комерційної діяльності
2.1 Процедура здійснення господарської комерційної діяльності
2.2 Підприємництво як вид господарської діяльності
РОЗДІЛ 3. Проблемні питання здійснення господарської комерційної діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Апопій В.В. Внутрішня торгівля та АПК України: ефективність взаємодії : монографія / В.В. Апопій. – Львів: Вид-во ЛКА, 2007. – 368 С.
2. Беляевский И.К. Основы коммерции / И.К. Беляевский. – М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. – 129 С.
3. Бойченко М.Г. Моделювання процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / М.Г.Бойченко. – Донецьк: Донецький національний університет ім. М. Туган-Барановського, 2006. – 20 С.
4. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность : организация и управление / Р. И. Бунеева. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 365 С.
5. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД “Професіонал”, 2014.— 288 С.
6. Бушакова І.В. Господарське право України. – К: Прецедент, 2006. – 346 С.
7. Варналій 3.С, Кампо В.М., Миронова Г.А., Росіхіна В.Ю. Деякі теоретичні проблеми права і державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні // Актуальні проблеми права і державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні: 36. наук, праць. — К., 2014. — С. 24.
8. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/436-15.
9. Кривещенко В.В. Управління комерційною діяльністю підприємств по збуту продукції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / В.В. Кривещенко. – К.: Київський національний економічний університет, 2003. – 17 С.
10. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
11. Кравченко А. В., Зеленкова І. І. Проблемні питання ліквідації підприємств за господарським законодавством України / Кравченко А. В., Зеленкова І. І. // Адвокат. - № 1. – 2016. – С. 33-37.
12. Литвишко Л. О. Система державної підтримки та сприяння розвитку підприємництва в Україні / Литвишко Л. О. // ВІСНИК ЖДТУ. 2014. № 3 (69). – С. 144–150.
13. Основи права України/ за редакцією професора В.Л. Ортинського. – Видання друге, доповнене і перероблене. - Львів: Оріяна – Нова, 2015 – 368 С.
14. Лучко М. Р., Адамик О. В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль, 2016. – 441 С.
15. Тітова О. В. Захист майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / О. В. Тітова. – Донецьк, 2013. – 19 С.
16. Харчук Т. В. Шляхи виходу підприємств на зовнішні ринки / Т.В. Харчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8 (98). – С. 12–16.
17. Меженська В.В. Механізм управління комерційною діяльністю торгівельного підприємства / В.В. Меженська,Н.С. Шпірна // БизнесИнформ. – 2012. - №4. - С. 144-146.
18. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая // Высшее образование. – 2009. – С. 64-72.
19. Тютюшкина Г. С. Основы коммерческой деятельности / Г. С. Тютюшкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 112 С.
20. Череп А.В. Основні аспекти комерційної діяльності підприємств / А.В. Череп, О.Л. Ортинська // Продуктивні сили і регіональна економіка. – 2008. – Ч. 1. – С. 198-203.
21. Ширенбек Х. Экономика предприятия / Х. Ширенбек; [пер. с нем.]. – СПб.: Питер, 2013. – 848 С.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук