Господарське право

Бюджетний процес в Україні проблеми та напрями вдосконалення (Код: 17405)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Бюджетний процес в Україні проблеми та напрями вдосконалення 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
1.1. Визначення поняття бюджетного процесу
1.2. Основні принципи бюджетного процесу
РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
2.1. Учасники бюджетного процесу
2.2. Стадії бюджетного процесу
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Чуприна Л. М. Правова характеристика поняття «процесу» в бюджетному праві / Чуприна Л. М. // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 126-128
2. Бугай Т.В. Бюджетний процес в Україні: теоретичний аспект / Бугай Т.В. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - № 7. – С. 632-637
3. Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: [монографія] / К.В. Павлюк. – К.: НДФІ, 2006. – 584 с.
4. Дем’янишин В.Г. Концептуальні засади бюджетного процесу в Україні / В.Г. Дем’янишин // Финансы, учет, банки. – 2007. – № 13. – С. 30-37.
5. Сідор М.І. Бюджетний процес як вид юридичного процесу / М.І. Сідор // Актуальнi проблеми держави i права. – 2007. - № 35. – С. 120-124
6. Бюджетний кодекс України : Закон, Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI : Редакція від 14.05.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page5
7. Головко О. Бюджетний процес - безперервний // Урядовий кур’єр. -3.06.2004. -№ 102.
8. Бандурка О.М.. Гетманець О.П. Політичний аспект управління бюджетним процесом в Україні / Бандурка О.М.. Гетманець О.П. // Право і Безпека. – 2005. - № 4’3. – С. 10-14.
9. Хоменко В. А. Структура бюджетної системи України / Хоменко В. А.// Управління розвитком. – 2014. - № 13 (176). – С. 149-150.
0. Фоменко Ю. О. Принципи бюджетного процесу / Фоменко Ю. О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : bmju_2013_5_15%20.pdf
11. Роль В.Ф., Сергієнко В.В., Попова С.М. Фінансове право.: навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2011 - 392с.
12. Письменна Т. Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання / Т. Письменна // Світ фінансів. - 2011. - Вип. 4. - С. 115-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2011_4_15
3. Чернадчук В.Д. Бюджетні правовідносини в Україні: поняття, класифікація та особливості структури : монографія / В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2011. – 172 с
5. Костенко Ю. О. Фінансове право України: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 240 с.
6. Бюджетний процес в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : tema_5_bjudzhetnij_proces
7. Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу : Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 23.08.2012 № 939 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http:/http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1809-12
8. Воронова Л. К. Финансовое право : учеб. пособие / Л. К. Воронова, Н. П. Ку- черявенко. – Х. : Легас, 2003. – 360 с.;
9. Бугай Т. В. Сучасні проблеми та вектори розвитку бюджетного процесу в Україні / Т. В. Бугай // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2012. - № 2. - С. 40-49.
20. Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення / І.Є. Януль // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 25-29.
2 . Фінансове право : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки та О. П. Гетманець ; Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колес- ник та інші. – Х. : Екограф, 2015 – 500 с.
22. Казюк Я. М. Повноваження учасників бюджетного процесу з управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні / Казюк Я. М. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2013. - № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://el-zbirn-du.at.ua/2013_2/13.pdf
23. Юрій С.І. Фінанси: [підручник] / С.І. Юрій; за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.
24. Гетманець О.П. Напрямки удосконалення законодавства щодо бюджетного контролю / О.П. Гетманець [Електронний ресурс]. – Режим доступу :file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20 Documents/Downloads/jnn_2011_2_19.pdf
25. Сітніченко А. В. Удосконалення бюджетного процесу в Україні / Сітніченко А. В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010-1/doc/2/06.pdf

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук