Екологічне право

Правове забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування (Код: 15301)

Ціна: 500 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з екологічного права на тему Правове забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 26

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ І. Поняття, ознаки, критерії екологічної безпеки харчових продуктів
Розділ ІІ. Правові засоби захисту права громадян на безпеку продуктів харчування
Розділ ІІІ. Особливості державного управління в сфері правового забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування
Розділ ІV. Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки продуктів харчування
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/18168
2. Вимоги до безпеки продовольчої сировини. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/u-pravovomu-poli/3202-vymogy-do-bezpeky-prodovolchoii-syrovyny.html
3. Гавриленко А. М., Зарцына С. С., Зуева С. Б. Экологическая безопасность пищевых производств. – СП: ГИОРД, 2006. – 272 с.
4. Древаль О. Ю.Проблеми регулювання безпеки харчових продуктів в контексті екологічної національної політики України / О. Ю. Древаль, О. О. Павленко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №2. – С. 19-23.
5. Екологічна безпека. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Екологічна_безпека
6. Екологічне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Х.: Право, 2009. – 328 с.
7. Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 09.09.2013 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 20-21. – ст. 721.
8. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 41. – ст. 546.
9. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 27. – ст. 218.
10. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 30. – ст. 379.
11. Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 36. – ст. 531.
12. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» від 6.09.2005 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 50. – ст. 533.
13. Ковальчук Т. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст / Т. Ковальчук // Право України. – 1997. – №
5. – с. 22-25.
14. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984. – додаток до № 51. – ст. 1122.
15. Коліушко І. Встановити чітку межу між кримінальним і адміністративним правопорушенням / І. Коліушко, І. Голосніченко, Ю. Дяк // Віче. – 1999. – № 4. – С. 32–38.
16. Коломієць Т.М., Притульська Н.В., Романенко О.Л. Експертиза товарів: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2001. – 274 с.
17. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
18. Левенець Ю. О. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення в галузі стандартів якості та безпеки продуктів харчування / Ю. О. Левенець // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. – 2010. – № 2. – С. 59-65.
19. Ліпкан В. А. Національна безпека України. – Київ, 2009. – 356 с.
20. Савчук Є. В. Проблеми національної безпеки у сфері безпечності харчових продуктів. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40405/1/92-93.pdf
21. Сєріков Я. О., Коженевські Л. Безпека життєдіяльності – секюритологія / Підручник для студентів вищих навчальних закладів. (Рішення МОН України № 14/18 – Г -2516 від 04.12.2008 р). Харків. ІОЦ ХНАМГ, 2010. – 380 с.
22. Система державного регулювання безпечності харчових продуктів в Україні: на шляху вдосконалення. Аналітичний звіт. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a8ca57004b5f7a0f9c36bd6eac26e1c2/FS_report_Ukr_web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a8ca57004b5f7a0f9c36bd6eac26e1c2
23. Скидан О. Система оперативного оповіщення про ситуацію у сфері харчових продуктів у ЄС: корисний досвід для України / О. Скидан // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2007. – № 4. – С. 54-58.
24. Старцев О. В. Підприємницьке право: Навчальний посібник. – КиїВ.: Істина, 2006.
25. Шевченко Р. І. Екологічна безпека харчових продуктів: визначення поняття / Р. І. Шевченко, І. С. Крестінков, А. С. Обухова // Харчова наука і технологія. – 2015. – № 1. – С. 65-70.
26. Eco-efficiency. – Електронний – ресурс. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Eco-efficiency
27. K. Vitalle, Enviromental and Food Safety for South-East Europe and Ukraine, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Springer Science+Business Media B. V. 2012.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук