Екологічне право

Правове регулювання спеціального водокористування для задоволення питних проблем (Код: 18382)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з екологічного права на тему Правове регулювання спеціального водокористування для задоволення питних проблем на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 24

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. Поняття спеціального водокористування для задоволення питних потреб
2. Види водопостачання населення для задоволення питних потреб
3. Державне управління у сфері водопостачання питної води
4. Контроль у сфері питної води та водопостачання
5. Актуальні питання правового регулювання водокористування для задоволення питних потреб
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996р. // [Елек¬трон. ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
2. Водний кодекс України від 06.06.1995р. // [Елек¬трон. ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
3. Земельний кодекс України від 25.10.2001р. // [Елек¬трон. ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
4. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10.01.2002 р. // [Елек¬трон. ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
5. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. // [Елек¬трон. ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
6. Андрейцев В. І. Екологічне право: курс лекцій: навч. посібник [для юрид. фак. вузів] / В. І. Андрейцев – К. : Вентурі, 2012. – 208 с.
7. Гетьман А. П. Екологічне право України: підруч. [для студентів юрид. вищ. навч. закладів] / Гетьман А. П., Шульга М. В., Попов В. К. та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Харків : Право, 2015. – 382 с.
8. Заржицький О. С. Правові аспекти регіональної екологічної політики / О. С. Заржицький. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2016. – 160 с.
9. Екологічне право України. Академічний курс: підруч. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2015. – 848 с.
10. Екологічне право України. Особлива частина : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. М. Шуміло [та ін.] ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – К. : Центр учбової літ-ри, 2013. – 432 с.
11. Кобецька Н. Р. Екологічне право України : навч. посібник / Н. Р. Кобецька – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 352 с.
12. Комарницький В. М. Екологічне право : навч. посіб. – 3-е вид. / Комарницький В. М., Шевченко В. І., Єлькін С. В. – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 224 с.
13. Костицький В. В. Екологічне законодавство України / В. В. Костицький. – К. : ЗАТ «НІЧВАЛА», 2014. – 162 с.
14. Науково-практичний коментар Водного кодексу України / за заг. ред. Н. Р. Кобецької. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 358 с.
15. Шемшученко Ю. С. Державний і громадський контроль у галузі охорони навколишнього середовища / Ю. С. Шемшученко. – К.: Т-во «Знання». – 2012. – 48 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук