Екологічне право

Контрольна робота з екологічного права № 4 (Код: 17381)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з екологічного права № 4 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 15

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

 1. Принципи і функції екологічного права
 2. Право водокористування: поняття і види
 3. Підготувати позовну заяву оскарження відмови надання екологічної інформації

Джерела

 1. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 134–135.
 2. Рябець К. А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 438 с.
 3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
 4. Екологічне право України : навч. посіб. / Н. Р. Кобецька. – 22–ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 352 с.
 5. Екологічне право України : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. С. Баб'як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва; Європ. ун-т упр., безпеки та інформ.-прав. технологій. Ф-т охорони навколиш. середовища. - К. : Атіка, 2000. - 216 c.
 6. Водний кодекс України: від 06.06.1995 № 213/95-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80
 7. Екологічне право України : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Х. : Право, 2009. – 328 с.
 8. Сафулько С. Ф. / Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: У 2 ч. / О. Д. Святоцький, Т. Г. Захарченко, С Ф. Сафулько та ін.; За заг. ред. С. Ф. Сафулька. — К.: Видав­ничий Дім «Ін Юре», 2008. — Ч. 2. — 832 с

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук