Банківське право

Предмет і метод правового регулювання в банківському праві (Код: 17309)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з банківського права на тему Предмет і метод правового регулювання в банківському праві на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
Розділ 1 Правова природа банківських правовідносин
Розділ 2 Особливості методу банківського права
2.1. Загальна характеристика регулювання банківського права
2.2. Характеристика імперативного та диспозитивного методів регулювання
Розділ 3 Характеристика проблем правового регулювання окремих аспектів банківських правовідносин
ВИСНОВОК
СПИСОК ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" – http://zakon.rada.gov.ua.
2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999. No 679-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon. rada.gov.ua. htm
3. Указ Президента «Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень» No 891/2000 від 14.07.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.
4. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. No 1207-VІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada. gov.ua.
5. Постанова ВРУ «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р. No 254-VІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua.
6. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р. No 638-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua.
7. Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 р. No 1669-VІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua.
8. Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.2014 р. No 1636-VІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua.
9. Агарков М. М. Основи банковского права: Курс лекцій / «БЕК» – М., 1994.
10. Гриньова В. М. Банківська система України на шляху інтеграції у європейський простір. Кредитне бюро як нова інституція: проблеми та перспективи / В. М. Гриньова, О. М. Колодізєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доп. VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.) / ДВНЗ "УАБС НБУ" – Суми, 2005. – Вип. 14. – C. 11-13.
11. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.
12. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. — К.: Прецедент; Моя книга, 2006.
13. Костюченко О. А. Банківське право : навч.посібю / О.А. Костюченко. — К. : КНЕУ, 2009.
14. Костюченко О. А. Правові аспекти діяльності банків: посібник з проблем банківського права / О. А. Костюченко. — К. : Криниця, 2013.
15. Банківське право України: навч. посіб. / За заг. ред. А. О. Селіванова. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2011.
16. Гетманцев Д. О. Банківське право України : навч. посіб. / Д. О.Гетманцев. — Київ : ЦУЛ, 2007
17. Михасюк І. Державне регулювання економіки : підручник / І. Михасюк, А. Мельник, М. Крупка, З. Залога / За ред. д-ра. екон. наук, проф. акад. АН вищої школи України І. Р. Михасюка. – 2-е вид., випр. І доп. – Львівський національний університет ім. І. Франка. – К. : Атіка, Ельга-Н, 2014.
18. Лобозинська С. М. Державне регулювання банківської системи України : монографія / С. М. Лобозинська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
19. Войтенко В. О. Адміністративно-правові засади здійснення контролю банківських установ при визначенні їх платоспроможності та введенні тимчасової адміністрації в особливий період / В. О. Войтенко // Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. – 2014. – № 3. – С. 92–96.
20. Бутузов В. М. Правові основи інвестиційної діяльності : навч. посіб. / В. М. Бутузов, А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007.
21. Банковская система в современной экономике : учебное пособие / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2011.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук