Банківське право

Банківська гарантія (Код: 17301)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова робота з банківського права на тему Банківська гарантія на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Правова природа банківської гарантії
1.1 Поняття і сутність банківської гарантії
1.2. Міжнародні та національні акти регулювання банківської гарантії
РОЗДІЛ 2. Правове регулювання надання банковських гарантій комерційними банками
РОЗДІЛ 3. Актуальні проблеми виконання умов банківських гарантій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Константинова В.С. Правовое обеспечение хозяйственных обязательств. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1987. – 120 с.
2. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юридическая литература, 1975. – 880 с.
3. Господарський кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV Редакція від 08.12.2016 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page7
4. Цивільний кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IVРедакція від 02.11.2016http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page10
5. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах : Постанова Національного банку від 15.12.2004 № 639 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0041-05
6. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон від 12.07.2001 № 2664-III : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
7. Про банки і банківську діяльність : Закон від 07.12.2000 № 2121-III : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page4
8. Щодо банківських гарантій : Лист Національного банку від 17.12.2007 № 40-115/4362-13170 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v3170500-07
9. Грива І.Д. Послуги з надання гарантій в Україні / Грива І.Д. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/26_NTP_2014/Economics/3_175876.doc.htm
10. Божидарнік Н. В. Валютні операції [текст] підручник/ Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік - К.: "Центр учбової літератури", 2013. - 698 с.
11. Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
Постанова Національного банку від 30.06.2016 № 351 Редакція від 19.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16/page
12. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tnu.in.ua/study/refs/d53/file917991.html
13. Козик В.В., Пайкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.
14. Уніфіковані правила міжнародної торгівельної палати для гарантій за першою вимогою 1992 року : Міжнародна торговельна палата; Правила, Міжнародний документ від 01.01.1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/988_001
15. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. — К.: Знання, 2010. — 532 с.
16. Про публічні закупівлі : Закон від 25.12.2015 № 922-VIII Редакція від 10.12.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/922-19/page2
17. Клименко К. В. Актуальні проблеми модернізації фінансової системи України / Клименко К. В. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4190
18. Пучковська І. Щодо незалежного характеру гарантії як виду забезпечення виконання зобов’язань / Пучковська І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5174/1/ Pychkovska_117.pdf
19. Проблеми з банківською гарантією в сфері закупівель [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://adslegal.com.ua/problemi-z-bankivskoyu-garantiyeyu-v-sferi-zakupivel/
20. Письмова форма банківської гарантії включає електронну документацію, а також телеграми, телекси, телефакси. Такий висновок міститься в постанові Верховного Суду України від 24 лютого 2016 року №3-31гс16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/123834-vsu_vislovivsya_schodo_formi_bankivskoi_garantii.html

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук