Аграрне право

Правові аспекти біобезпеки сільськогосподарської продукції (Код: 15104)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з аграрного права на тему Правові аспекти біобезпеки сільськогосподарської продукції на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 38

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика біобезпеки сільськогосподарської продукції
1.1. Поняття якості та безпечності сільськогосподарської продукції
1.2. Зміст державного регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
РОЗДІЛ 2. Правове регулювання біобезпеки сільськогосподарської продукції запровадження у виробництво сільськогосподарської продукції генетично модифікованих організмів
2.1. Правове регулювання запровадження у виробництво сільськогосподарської продукції генетично модифікованих організмів
2.2 Стандартизація і сертифікація як нормативні засади якісності й безпечності сільськогосподарської продукції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» № 2222-IV від 8.12.2004 р. : прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р.
2. Про пестициди і агрохімікати : Закон України від 02.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – ст. 91.
3. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон України від 23.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 19. – ст. 98.
4. Про приєднання України до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття : Закон України від 12.09.2002 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 44. – ст. 320.
5. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів : Закон України від 31.05.2007 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2007. – № 35. – ст. 484.
6. Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 31. – ст. 1058.
7. Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг» Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/468-2009-п
8. Аграрне право України : Підручник / за ред. О. О. Погрібного. – К. : Істина, 2007. – 448 с.
9. Бугера С. І. Використання генетично модифікованих організмів у сільськогосподарському виробництві : інформаційно-правовий аспект / С. І. Бугера // Інформація і право. – 2011. – № 3 (3). – С. 84-92.
10. Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (Система НАССР) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/article/_1455869071
11. Гармашов В. В. До питання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / В. В. Гармашов, О. В. Фомічова // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 7. – С. 11-16.
12. Гетьман А. П. Правове регулювання розвитку біотехнології та використання генетично модифікованих організмів (ГМО) в Європейському Союзі / А. П. Гетьман, В. І. Лозо // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2011. – Вип. 117. – С. 181-194.
13. Гладченко В. Я. Якість і безпека сільськогосподарської продукції/В. Я. Гладченко, Т. Ю. Гречко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Х., 2012. – Вип. 124. – Т. 2. – С. 288-292.
14. Загородній А. Е. Якість сільськогосподарської продукції як фактор забезпечення продовольчої безпеки національної економіки / А. Е. Загородній // Агросвіт. – 2015. – № 22. – С. 82-86.
15. Кайдашов В. С. Адаптація законодавства України щодо безпечності та якості сільськогосподарської продукції до норм Європейського союзу та Світової організації торгівлі / В. С. Кайдашов // Матеріали науково-практичної конференції (м. Луцьк, листоп. 2009 р.). – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – С. 397-401.
16. Коломієць Т. М. Експертиза товарів : Підручник / Т. М. Коломієць, Н. В. Притульська, О. Л. Романенко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 274 с.
17. Купинец Л. Е., Харичков С. К. Инструменты экологической безопасности в международной торговле / Л. Е. Купинец, С. К Харичков // Экономика Украины. – 2006. – № 4. – С. 66-73.
18. Лихопій В. І. Механізм забезпечення конкурентоспроможного виробництва аграрної продукції: теоретико-методичний аспект / В. І. Лихопій // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 1 (5). – С. 137-140.
19. Медведєва М. О. Правове регулювання біотехнологічної діяльності в Україні / М. О. Медведєва, Я. М. Блюм // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – 2004. – №3 (22). – С. 87-96.
20. Мельничук О. Ф., Опольська Н. М. Законодавство та право в агропромисловому комплексі України : Навчальний посібник. – Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2011. – 334 с.
21. Менів О. І. Про характеристику законодавства україни та єс щодо використання гмо при вирощуванні сільськогосподарської продукції рослинного походження / О. І. Менів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 3. – С. 72-79.
22. Правове регулювання безпеки харчування в Європейському союзі та в Україні / М. І. Іншин, Т. Є. Мироненко, О. М. Клюєв, А. М. Куліш ; за ред. М. І. Іншина. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.
23. Притула Н. М. Роль держави в регулюванні якості та безпеки сільськогосподарської продукції / Н. М. Притула // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. – 2013. – № 4. – С. 48-53.
24. Строченко Н. І. Якість, стандартизація, сертифікація: методологічні засади розвитку. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Н. І. Строченко, П. М. Скрипчук, О. В. Пахаренко, О. Ю. Судук. – Рівне : НУВГП, 2013. – Вип. 19. – № 3. – С. 134-143.
25. Туниця Ю. Т. Фактори глобалізації і стратегія сталого розвитку / Туниця Ю. Т., Семенюк Е. О., Туниця Т. В. // Вісник НАН України. – 2012. – № 7. – С. 3-4.
26. Шпильовий В. А. Деякі аспекти екологічної безпеки виробництва продуктів харчування / В. А. Шпильовий // 3б. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. – 2013. – № 8. – С. 91-94.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук