Аграрне право

Правове регулювання захисту рослин (Код: 15103)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з аграрного права на тему Правове регулювання захисту рослин на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Нормативно-правова база регулювання захисту рослин в Україні
РОЗДІЛ 2. Особливості правового регулювання захисту рослин
2.1. Основні принципи та вимоги у сфері захисту рослин
2.1 Повноваження органів у сфері захисту рослин
РОЗДІЛ 3. Відповідальність за порушення законодавства про захист рослин
3.1. Підстави відповідальності за порушення законодавства про захист рослин
3.2. Види відповідальності за порушення законодавства про захист рослин
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Джерела


1. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : Тлумачення від 15.05.2014 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page
2. Гиренко І. В. Рослинний світ як обєкт правової охорони навколишнього середовища / Гиренко І. В. // Форум права. – 2012. - № 3. – С. 117-121.
3. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон від 25.06.1991 № 1264-XII : Редакція від 01.01.2016 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
4. Гетьман А. П. Екологічне право: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за ред. А. П. Гетьмана. - X.: Право, 2013. - 432 с.
5. Шуміло О. М. Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / О. М. Шуміло (кер. авт. кол.), В. А. Зуєв, І. В. Бригадир та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 432 с.
6. Міжнародна конвенція про захист рослин : Міжнародний документ від 06.12.1951 : Приєднання від 31.01.2006 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_805
7. Про рослинний світ : Закон від 09.04.1999 № 591-XIV : Редакція від 26.04.2014 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/591-14
8. Сакаджи К. Б. Проблеми нормативного закріплення основних категорій у сфері застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин / К.Б. Сакаджи // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 388–395.
9. Про захист рослин : Закон від 14.10.1998 № 180-XIV : Редакція від 05.04.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/180-14
10. Про пестициди і агрохімікати : Закон від 02.03.1995 № 86/95-ВР : Редакція від 01.01.2016 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/86/95-ВР
11. Корнієнко В. М. Деякі питання правового регулювання відносин в галузі застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин / В. М. Корнієнко // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 385–389.
12. Про карантин рослин : Закон від 30.06.1993 № 3348-XII : Редакція від 01.01.2016 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3348-12
13. Про затвердження Положення про Зелену книгу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1286 : Редакція від 30.10.2013 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1286-2002-%D0%BF
14. Про Червону книгу України : Закон від 07.02.2002 № 3055-III : Редакція від 09.05.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3055-14
15. Пептюк С. Основні принципи державної політики у сфері карантину та захисту рослин / Пептюк С. [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://nu-rda.gov.ua/novunu/info/238.pdf
16. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчовихпродуктів та захисту споживачів : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667№ 464/2011 Редакція від 02.09.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/ru/ cardnpd?docid=248464285
17. Єрмоленко В. М. Аграрне право України: підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк та ін.; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 608 с.
18. Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1999 № 559 : Редакція від 29.02.2012 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/559-99-%D0%BF
19. Кримінальний кодекс України : Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III : Редакція від 01.01.2016 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page8
20. Мельник М. І., Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка - 7-ме вид., переробл. та до- пов - К.: Юридична думка, 2010 - 1288 с.
21. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) : Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X : Редакція від 19.02.2016 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/80731-10/page4

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук