Аграрне право

Право власності сільськогосподарських кооперативів (Код: 17001)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Курсова робота з аграрного права на тему Право власності сільськогосподарських кооперативів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика сільськогосподарських кооперативів
1.1. Правова основа сільськогосподарських кооперативів
1.2. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів
РОЗДІЛ 2. Характеристика права власності сільськогосподарських кооперативів
2.1 Визначення поняття права власності сільськогосподарських кооперативів
2.2. Земля як об’єкт права власності сільськогосподарських кооперативів
2.3 Майновий пай сільськогосподарських кооперативів: формування, порядок використання та повернення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Аграрне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін..; за ред. В. П. Жушман та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
2. Аграрне право України: Підручник\ За ред.. О.О. Погрібного. – К. : Істина, 2007. – 448с.
3. Бабенко С.Г. Стратегія розвитку кооперативного сектора економіки України \ С. Г. Бабенко \\ Економіка та становлення нової системи господарювання.- 2003. -№1. – С. 38-51
4. Вініченко І. І. Організаційно-правові аспекти розвитку Сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів \ І. І. Вініченко \\ Науковий вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – С. 58–62
5. Драбовський А. Г. Кооператив як організаційна мікросхема та його значення в господарській системі держави \ А.Г. Драбовський \\ Науовий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21 – С. 184-188
6. Жаренко В. Ф. Удосконалення правового регулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів у контексті розвитку сільських територій / В. Ф. Жаренко // Правовий вісник Української академії банківської справи.– 2012. – №2(7). – С. 77–80.
7. Жушман В. П. Аграрне право України (В питаннях та відповідях): Навчально-практичний посібник. – Х. : Одіссей, 2011. – 200 с.
8. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 р. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27.
9. Манжура О. В. Потенціал розвитку виробничих сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування \ О. В. Манжура \\ Економіка та управління підприємствами. Проблеми економіки. –2014. – № 3. – С. 262-267
10. Мосіюк І. П. Сільськогосподарська кооперація: проблеми, шляхи розв’язання \ І. П. Мосіюк, І. П. Кудінова\\ Науковий вісник Національного університету харчових технологій. Економіка. – 2010. – С. 178-182
11. Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних законодавчих актів \ Проект \\ Р.Я. Корінець, М.Й. Малік., В.М. Масін, В.В. Бондарчук, М.П.,Гриценко та ін. / За ред. Р.Я. Корінця, М.Й. Маліка., В.М. Масіна. – Київ, 2013. – 173 с.
12. Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів. Р.Я. Корінець, М. Й. Малік, В. М. Масін та ін. / За ред. Р. Я. Корінця, М. Й. Маліка, В. М. Масіна, Гриценка М.П. – Київ. : ВАІТЕ , 2013. – 212 с.
13. Огій С. О. Землі як об’єкт права приватної власності сільськогосподарських кооперативів \ С. О. Огій \\ Науковий вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. – 2012. – №1. – С. 685-690.
14. Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/177-2001-%D0%BF
15. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV(із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 5. – ст. 35
16. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – ст. 414.
17. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 \\ Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 39. – ст. 261.
18. Уркевич Ю. В. Про особливості правового становища сільськогосподарських кооперативів \ Ю. В. Уркевич \\ Актуальні проблеми корпоративного права: Право та інновації. – 2015. – № 4 (12). – С. 25-30.
19. Уркевич Ю. В. Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти: Монографія. – Х. : ТОВ «Одіссей». – 2004. – 120 с.
20. Ушкаренко Ю. В. Cутність і місце виробничих кооперативів в агарному секторі південного регіону України \ Ю. В. Ушкаренко \\ Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 6(3). – С. 196-200.
21. Шульга М. М Земля і виробничі сільськогосподарські кооперативи: проблеми правового регулювання \ М. М. Шульга, Ю. В. Уркевич \\ Вісник Академії правових наук, відділення екологічного, господарського та аграрного права. – 2003. – №1. – 593-600 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук