Аграрне право

Контрольна робота з аграрного права 14 (Код: 15102)

Стара ціна: 100 грн.
Ціна: 30 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з аграрного права 4 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 6

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Після сплати через платіжну систему LiqPay повністю готова робота автоматично надсилається на вказану вами електронну адресу

Фабула


1. В чому особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів аграрного господарювання? Як вплинув на нього вступ України до СОТ?
2. Охарактеризуйте основні етапи розвитку науки аграрного права. Які завдання, на Вашу думку, вона повинна вирішувати в сучасних умовах?
3. Які правові передумови, на Вашу думку, мають бути сформовані для створення в Україні ринку сільськогосподарських земель?
4. Вирішити задачі:

а). З метою заняття традиційними народними промислами гр. Вороненку за рішенням сільської Ради було виділено земельну ділянку в розмірі 0,27 га. Вороненко не погодився з таким рішенням, оскільки його сусідові Гуменюку минулого року було виділено 0,48 га. Тому він вдруге звернуся до Ради з заявою про пергляд розміру ділянки, яка надається йому в користування. При повторному розгляді питання на сесії Ради було підтверджено, що розміри ділянки визначено з урахуванням місцевих умов і для їх перегляду підстав немає. Вороненко звернувся з позовом до суду.
Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу.

Джерела


1. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
2. Законом України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" від 17 липня 1997 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу:
3. Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 № 959-XII // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12
4. Законом України від 5 квітня 2001 р. "Про митний тариф" від 19.09.2013 № 584-VII // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/584-18
5. Закону України «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995 № 86/95-ВР. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80/page
6. Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page
7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page2
8. Аграрне право України: Підручник / За ред. О. О. Погрібного. — К.: Істина, 2007. — 448 с.
9. Багай Н. О. Розвиток науки аграрного права України: автореф. … дис. канд. юрид. наук: 12.00.06 / Н. О. Багай; Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – К., 2002. – 19 с.
10. Багай Н. Становлення та розвиток аграрного права України / Н. Багай // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 413-418.
11. Бугрій М.Г. Участь України в СОТ: геоекономічний погляд на здобутки та перспективи/ М. Г. Бугрій, І. В. Ус // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 2. – С. 91 – 97.
12. Ващишин М. Я. Тенденції розвитку аграрного права України / М. Я. Ващишин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 1. – С. 63-67.
13. Другий рік України у СОТ: тенденції у зовнішній торгівлі товарами та аналіз виконання зобов’язань / [І. Кобута, В. Жигадло, Т. Лужанська та ін.] ; за ред. М. Свєнчіцкі. – К. : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. – 80 с.
14. Єрмоленко В. М. Аграрне право як самостійна галузь права України / В. М. Єрмоленко // Аграрне право України: підручник / за ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.
15. Єрмоленко В. М. Доктринальні проблеми сучасного аграрного права / В. М. Єрмоленко, В. І. Семчик // Правова доктрина України: у 5 т. – Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права / за ред. Ю. С. Шемшученка. – Х.: Право, 2013. – С. 736-775.
16. Клименко І. В. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період / І. В. Клименко, О. А . Федірко, І. В. Ус. – К. : НІСД, 2011. – 72 с .
17. Клюй В. С. Як знищується агропромисловий комплекс України: (відкритий лист Президенту України Віктору Федоровичу Януковичу) / В. Клюй; [упоряд. В. Василенко]. – Д.: Ліра, 2012. – 82 с.
18. Кулинич П. Ф. До питання про розвиток предмета аграрного (сільського) права / П. Ф. Кулинич // Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна: Матеріали Всеукраїнського круглого столу (25 травня 2012 р.): зб. наук. пр. / за заг. ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила, В. І. Семчика. – К.: Вид. центр НУБіП України, 2012. – С. 43-46.
19. Мураховська Т. Є. Формування нових галузей в системі права України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Т. Є. Мураховська; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х., 2011. – 19 с.
20. Носік В. В. Право власності на землю Українського народу: монографія / В. В. Носік. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
21. Погрібний О. О. Перспективи розвитку аграрного права / О. О. Погрібний // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Право, 2008. – С. 47-63.
22. Позняк С. П. Чорноземи – національне багатство України / С. П. Позняк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lnu.edu.ua/lessons/files/chornozemy.pdf.
23. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України. – К.: НІСД, 2011. – 39 с.
24. Сайт Державної служби статистики України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http :// www.ukrstat.gov.ua
25. Сайт: Європейський простір: портал проєвропейського громадянського суспільства України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eu.prostir.ua/ search.html?q=%F1%EE%F2
26. Сайт: Україна й Світова організація торгівлі // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wto.in.ua/index.php?lang=ua&get=14
27. Сайфуліна Ю. В. Діалектична єдність об’єктивного і суб’єктивного у праві / Ю. В. Сайфуліна // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-1. – С. 63-66.
28. Семчик В. І. Аграрне право України: проблеми становлення і розвитку / В. І. Семчик // Академічна юридична думка / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Ін Юре, 1998. – С. 444-452.
29. Титова Н. И. Материальная ответственность работников сельскохозяйственных предприятий / Н. И. Титова. – М.: ЮЛ, 1978. – 152 с.
30. Титова Н. І. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості / Н. І. Титова // Аграрне право України: підручник / за ред. О. О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – С. 6-18.
31. Членство України у СОТ: нові можливості та виклики для бізнес-асоціацій / Школа професійної освіти для бізнес-асоціацій. Модуль G: бізнес-асоціації та СОТ / [Д. В. Ляпін, В. М. Мовчан, Н. Микольська та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Ляпіна. – К. : Ін-т власності ісвободи; LAT&K, 2010. – 104 с.

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук