Аграрне право

Державна реєстрація прав на землю (Код: 15101)

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Державна реєстрація прав на землю на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 37

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Після сплати через платіжну систему LiqPay повністю готова робота автоматично надсилається на вказану вами електронну адресу

Зміст

Вступ
1. Поняття, ознаки та значення державної реєстрації прав на землю
2. Місце реєстрації прав на землю в реєстраційній системі України
3. Суб’єкти державної реєстрації прав на землю
4. Порядок проведення реєстрації прав на землю
5. Правові наслідки порушення законодавства у сфері реєстрації прав на землю
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Реєстрація прав на земельні ділянки // Юридичний вісник України. – 2014 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://yurincom.com/ua/yuridichnyi_ visnyk_ukrainy/overview/?id=197
2. Земельний кодекс України: Кодекс, Закон від 25.10.2001 № 2768-III : Редакція від 29.12.2015[Електроний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page5
3. Ковач Д. Л. Деякі аспекти державної реєстрації земельних ділянок та оформлення прав на них /Д. Л. Ковач // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. - № 73. – С. 438-442.
4. Ступень М.Г., Гулько Р.Й. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; За заг. ред. М. Г. Ступеня. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 336 с.
5 Гринько С. В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. -. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. - 172 с.
6. Лісова Т. Актуальні питання державної реєстрації прав на землю /Лісова Т.// Держава і ринок 2013. - № 7. – С. 142-147.
7. Мартинюк О.А. Проблеми державної реєстрації речових прав на нерухоме майно /Мартинюк О.А. // Часопис Київського університету права. – 2014. - № 3. – С. 175-177.
8. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон від 01.07.2004 № 1952-IV : Редакція від 01.01.2016 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
9. Про Державний земельний кадастр : Закон від 07.07.2011 № 3613-VI : Редакція від 29.12.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
10. Перович Л. Сучасний стан та перспективи розвитку кадастрової системи України /Перович Л.// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. -2011. - № ІІ (22). – С. 40-43.
11. Кулініч П. Державна реєстрація прав на земельну нерухомість та земельний кадастр: поняття, співвідношення та правові засад /Кулініч П.// Юридичний журнал «Юстініан». – 2005. - № 11 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2001
12. Гринько С. В. Правові аспекти реєстрації прав на землю : дис. канд. юр. наук : 12.00.06 / Гринько Сергій Валерійович – Київ, 2003. – 156 с.
13. Степська О. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки /СтепськаО.// Юридичний вісник. – 2013. – № 2. – С. 80-85.
14. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень :
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 : Прийняття від 25.12.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015 - п
15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності: Закон від 06.09.2012 № 5245-VI : Редакція від 16.06.2013 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/page
16. Пігович Ю.П. Особливості державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності /Пігович Ю.П.[Електроний ресурс]. - Режим доступу :http://obljustif.gov.ua/rogatun/69594-2/
17. Повноваження нотаріусів та особливості реєстрації похідних прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в контексті Закону України №247-УІІІ від 05.03.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :http://ztobljust.gov.ua/catalog/novina/Novini_upravlinnya/POVNOVAZHENNYA_NOTARUSIV_TA_OSOBLIVOSTI_REYeSTRATSIYi___POHIDNIH_RECHOVIH_PRAV_NA_ZEMELNI_DILYANKI_SILSKOGOSPODARSKOGO_PRIZNACHENNYA____v_konteksti_Zakonu_Ukrayini_N247_UIII_vid_05_03_2015__.html
18. Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення : Закон від 05.03.2015 № 247-VIII : Прийняття від 05.03.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/247-19
19. Корнєєв Ю. В. Земельне право : Навч. Посіб. / 2-ге вид. перероб. та доп.. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 248 с.
20. Кримінальний кодекс України: Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III Редакція від 01.01.2016 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11
21. Глотова О.В. Умови дійсності угод із земельними ділянками /Глотова О.В. // Актуальнi проблеми держави i права. – 2009. - № 46. – С. 233-237.
22. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X : Редакція від 10.02.2016 [Електроний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page3

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Отримаєте посилання на скачування роботи
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук