Затриманий (Код: 17230)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Затриманий на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Міжнародно-правові засади затримання
РОЗДІЛ 2. Підстави затримання
РОЗДІЛ 3. Права та обов’язки затриманих
РОЗДІЛ 4. Підстави та правове регулювання конвоювання затриманих
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Солдатський В. В. «Фактичне затримання» як засіб обчислення моменту затримання у кримінальному процесі / Солдатський В. В.//Актуальні проблеми держави і права. – 2012. - № 74. – С. 524-531.
2. Янович Ю.П. Складові частини затримання особи без ухвали суду в кримінальному процесі / Янович Ю.П. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2014. - № 18. – С. 181-184.
3. Лук’яненко Ю. В. Міжнародні правові стандарти затримання особи у кримінальному судочинстві / Ю. В. Лук’яненко // Форум права. – 2016. – № 1. – С. 174–179
4. Гончаренко В. Г. Правові питання затримання особи в кримінальному провадженні / Гончаренко В. Г. // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – №2. – С. 11-14.
5. Фаринник В. І. Затримання особи: проблеми кримінальної процесуальної регламентації та шляхи їх вирішення /// Вісник кримінального судпчинства. – 2015. - № 2. – С. 85-94
6. Макаренко Є. І. Щодо сутності затримання підозрюваного за новим кримінальним процесуальним кодексом України / Макаренко Є. І. // Право і суспільство. – 2013. - № 3. – С. 126-134
7. Беницький О. М. Адміністративне затримання фізичної особи: особливості видової класифікації / О. М. Беницький, С. С. Роговенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 53– 57
8. Про Національну поліцію : Закон від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/580-19
9. Галабурда Н.А. Підстави та строки адміністративного затримання особи органами внутрішніх справ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://radnuk.info/statti/544-protses/14546-2011-01-18-04-07-55.html
10. Беницький О. М. Адміністративне затримання фізичної особи: особливості видової класифікації / О. М. Беницький, С. С. Роговенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 53–57
11. Голуб І. Г. Дотримання прав людини при затриманні жінок у кримінальному процесі / Голуб І. Г. // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 2(10) 1-12
12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 2 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (справа про строки адміністративного затримання) : Конституційний Суд; Рішення, Окрема думка від 11.10.2011 № 10-рп/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-1
13. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції : МВС України; Наказ, Інструкція, від 06.11.2015 № 1376 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
14. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Редакція від 30.09.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
15. Слинько С. Затримання особи на стадії досудового розслідування / Слинько С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sud.ua/blog/2014/03/20/61816-zatrimannya-osobi-na-stad-dosydovogo-rozsldyvannya/print?BPCTRY=1
16. Про затвердження Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину :Органи влади СРСР; Указ, Положення від 13.07.1976 № 4203IX : Редакція від 13.07.1976 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/v4203400-76
17. Про попереднє ув'язнення : Закон від 30.06.1993 № 3352-XII : Редакція від 01.03.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12
18. Баулін О., Мазур О. Сучасні проблеми правової регламентації затримання особи у кримінальному процесі / Баулін О., Мазур О. // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. - № 2. – С. 19–27.
19. Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, [...] : МВС України, Мін'юст України; Наказ від 26.03.2013 № 289/540/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0602-13
20. Про затвердження Інструкції з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), [...] : МВС України, Мін'юст України, Верховний Суд [...]; Наказ, Інструкція від 26.05.2015 № 613/785/5/30/29/67/68 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z0698-15
21. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. – 368 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук