Адміністративне право та процес

Загальна характеристика системи органів, які здійснюють дозвільну систему (Код: 17210)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Загальна характеристика системи органів, які здійснюють дозвільну систему на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1 Теоретико - правові засади діяльності органів щодо здійснення дозвільної системи
1.1. Поняття та призначення дозвільної системи
1.2. Об’єкти дозвільної системи
РОЗДІЛ 2 Система органів, які здійснюють дозвільну систему
2.1. Міністерство Внутрішніх Справ як орган, що здійснює дозвільну систему
2.2. Національна поліція як основний суб’єкт діяльності щодо здійснення дозвільної системи
РОЗДІЛ 3 Повноваження органів, які здійснюють дозвільну систему
3.1. Правова основа та порядок видачі дозволів на придбання зброї та боєприпасів
3.2. Порядок придбання, зберігання та перевезення громадянами мисливської вогнепальної зброї, бойових припасів, пневматичної та холодної зброї
3.3. Правова основа та вимоги щодо перевірки об’єктів дозвільної системи та власників мисливської зброї
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Постанова Верховної Ради від 17 червня 1992 р. “Про право власності на деякі види майна», ВВР. – 2010
2. Положення про дозвільну систему, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року, ВВР. – 2014
3. Інструкція про порядок придбання, зберігання, видачі і застосування газових пістолетів і балончиків, затверджена наказом МВС України від 30 грудня 1992 року №751, ВВР. – 2011
4. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї та вибухових речовин, затверджена наказом МВС України від 25 березня 1993 року №164, ВВР. – 2011
5. Адміністративне право України : підручник / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с.
6. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. – М. : Юрид. лит., 1997. – 235 с..
7. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України : підручник / О. М. Бандурка. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.
8. Гуменюк В. А. Адміністративно-правове регулювання здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи / В. А. Гуменюк Порівняльно-аналітичне право / Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених : зб. наук. праць. Вип. 1. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1996. – С. 46–48.
9. Комзюк А. Т. Шляхи розвитку адміністративного права України в умовах адміністративної реформи / А. Т. Комзюк // Адміністративне право України : сучасний стан та шляхи розвитку : матеріали наук-практ. конф. (м. Харків, 27 квітня 2012 р.). – Х. : ХНУВС, 2012. – С. 94–97.
10. Мінка Т. П. Адміністративно-правові режими та їх забезпечення органами внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Т. П. Мінка. – Д., 2011. – 36 с.
11. Петров Є. В. Феноменологія адміністративно-господарського права України : моногр. / Є. В. Петров. – Х. : Диса плюс, 2012. – 392.
12. Права громадян у сфері виконавчої влади : адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / [В. Б. Авер’янов, М. А. Бояринцева, І. А. Кресіна, Д. М. Лук’янець та ін.]; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Наук. думка, 2007. – 587 с.
13. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15.
14. Романяк М. М. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності у сфері забезпечення екологічної безпеки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Романяк Михайло Михайлович. – Ірпінь, 2010. – 183 с.
15. Сіверін В. І. Адміністративно-правові засади надання дозвільних послуг суб’єктами публічної адміністрації : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.07 / Сіверін Володимир Іванович. – Х., 2010. – 193 с.
16. Харитонов О. В. Дозвільна система в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.» / О. В. Харитонов. – Х., 2004. – 20 с.
17. Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. І. Харитонова. – О., 2004. – 38 с.
18. Шапочка Т. І. Адміністративно-правові засади контролю та нагляду за законністю у сфері дозвільної діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шапочка Тетяна Іванівна. – К., 2001. – 212 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук