Адміністративне право та процес

Європеский досвід реалізаціі права на самоорганізацію населення (Код: 17209)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Європеский досвід реалізаціі права на самоорганізацію населення на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття і форми реалізації права на самоорганізацію населення
1.1. Поняття, зміст та ознаки права на самоорганізацію населення
1.2. Форми реалізації права на самоорганізацію населення
РОЗДІЛ 2. Реалізація права на самоорганізацію населення у країнах Європи
2.1. Форми функціонування самоорганізації населення в країнах Європи
2.2. Форми діяльності та повноваження органів місцевої самороганізації населення
2.3. Європейський досвід фінансування органів місцевої самороганізації населення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Остапенко О. Г. Функції органів самоорганізації населення: поняття та загальна характеристика / Остапенко О. Г. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2009-1/doc/3/06.pdf
2. Лукашенко А.А. Особливості повноважень органів самоорганізації населення як специфічної форми демократії в Україні / Лукашенко А.А. // Часопис Київського університету права. – 2013. - № 3. – С. 88- 93.
3. Про органи самоорганізації населення : Закон від 11.07.2001 № 2625-III : Редакція від 06.12.2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2625-14
4. Порадник для органів саморганізації населення / О. Коваль, С. Саврук, П. Лазарчук – Львів, 2013. – 72 с.
5. Глинянська О.В. Роль органів самоорганізації населення та форми їх взаємодії з органами місцевого самоврядування / Глинянська О.В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2009/Pravo/53764.doc.htm
6. Кравченко Т. А. Значення та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні: функціональний підхід / Кравченко Т. А. // Теорія та практика державного управління. – 2015. – № 1 (48). – С. 1-6.
7. Європейська хартія місцевого самоврядування : Рада Європи; Хартія, Міжнародний документ від 15.10.1985 : Редакція від 16.11.2009 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036
8. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР : Редакція від 19.03.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
9. Єременко М. Органи саморганізації населення як сучасна форма спільнотного згуртування українських громадян / Єременко М. // Українознавство. - 2011.- № 15. – С. 47-51.
10. Голікова Т.В. Розвиток муніципального корпоратизму в Україні / / Голікова Т.В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://eip.org.ua/docs/EP_02_3_70_uk.pdf 70-81
11. Муніципальне право України: Підручник/ Кол. М90 авт.; За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.
12. Зарубіжний досвід самоорганізації населення [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dc-summit.info/temy/vneshnjaja-politika/2325-zarubizhnij-dosvid-samoorganizacii-naselennja.html
13 Пеліванова Н. Місцева самоорганізація населення: зарубіжний досвід для України. Аналітична записка / Пеліванова Н.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/264/
14. Олійник С.Л. Зарубіжний досвід місцевої самоорганізації населення для України / Олійник С.Л. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-64/14%20Oliynyk_107-112.pdf
15. Пилипенко І.Л., Шишкіна Ю.С. Міжнародний досвід управління місцевим самоврядуванням через самоорганізацію населення / Пилипенко І.Л., Шишкіна Ю.С. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/znpdduu_du_2014_15_291_22.pdf
16. Лендьел М.О. Форми функціонування допоміжних рівнів місцевого управління та самоорганізації громадян в країнах Європи: досвід для України / Лендьел М.О. // Грані. – 2013. - № 10 (102). – С. 6-12.
17. Лендьел М.О. Правові можливості для формування допоміжних рівнів та органів самоорганізації у країнах Європи: досвід для України. Аналітична записка / Лендьел М.О. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/952/
18. Майгер Б. Місцеве самоврядування Польщі та України. Вибрані юридичні проблеми (правовий стан на 1.Х.1999 р.). – Варшава, 1999. – 394 с.
19. Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін.]; Швейцарсько-укра- їнський проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 128 с.
20. Суміна Ю. М. Зарібіжний досвід фінансування органів самороганізації населення та його адаптація в Україні / Суміна Ю. М. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=729

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук