Адміністративне право та процес

Впровадження інституту старост в місцеве самоврядування (Код: 17207)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Впровадження інституту старост в місцеве самоврядування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 26

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ІНСТИТУТУ СТАРОСТ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ СТАРОСТИ У РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЙ
РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ СТАРОСТИ У МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР; редакція згідно з № 742-VII від 21.02.2014 // База даних «Законодавство України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_036
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР; редакція від 02.06.2016 № 1405-VIII // База даних «Законодавство України». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0% B2%D1%80
4. Про місцеві вибори: Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII; редакція згідно з № 835-VIII від 26.11.2015 // База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19
5. Дзюпин М. Староста в українському селі – перші кроки / М. Дзюпин // Аналітична записка // Асоціація сприяння самоорганізації населення. URL: http://samoorg.com.ua/ blog/2016/02/16/13809/
6. Дробуш І. В. Староста як нова організаційна форма місцевого самоврядування та його участь у реалізації соціальної функції / І. В. Дробуш // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – № 10–12. – С. 48–51.
7. Колесников О. В. Перші вибори старост в об’єднаних територіальних громадах України: проміжні підсумки / О. В. Колесников // Вісник Центральної виборчої комісії. – № 2. – 2016. – С. 63–69.
8. Мамонова В. Залучення громадськості до участі в управлінні місцевими справами / В. Мамонова // Аспекти самоврядування. – 2004. – № 5 (26). – С. 15.
9. Муркович Л. І. Шляхи активізації самоуправлінської діяльності територіальної громади в умовах демократизації суспільства / Л. І. Муркович // Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні. – 2013. – С. 1-8.
10. Практичні рекомендації з питань формування спроможних територіальних громад / авт. кол.: С. М. Серьогін, О. М. Кужман, Є. І. Бородін, Ю. П .Шаров (та ін.). - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. - Вип. 4 - 64 с.
11. Рада прийняла закон про статус старости села // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukr.lb.ua/news/2017/02/09/358235_rada_priynyala_zakon_pro_status.html
12. Свинобой О. Староста як новий учасник публічно-правових відносин/ О. Свинобой // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwzdiGj47TAhULGCwKHaqeBTkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dridu.dp.ua%2Fkonf%2Fkonf_dridu%2Fmup_konf_2015%2Fpdf%2F45.pdf&usg=AFQjCNEh7DlywzqXILuAnsGecEH6P9fkQw&sig2=_-7LgU4LTtNUB3YSgh8YZA
13. Терлюк І. Я. Історія держави і права України: навч. посіб. / І. Я. Терлюк; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – К. : Атіка, 2011

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук