Адміністративне право та процес

Ухилення від повернення виручек в іноземній валюті (Код: 18220)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Ухилення від повернення виручек в іноземній валюті на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 39

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Характерні риси та відповідальність валютних правопорушень
1.1 Загальна характеристика валютних правопорушень
1.2 Види та форми відповідальності за порушення валютного законодавства
РОЗДІЛ 2. Склад правопорушення, передбаченого ст. 162-1 КУпАП
2.1. Об’єктивні ознаки правопорушення
2.2. Суб’єктивні ознаки правопорушення
Розділ 3. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті як адміністративне правопорушення
3.1 Особливості ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
3.2 Відповідальність за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літера- тури, 2011. – 216 C.
2. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2010. – C. 436.
3. За¬га¬ль¬не ад¬мі¬ні¬с¬т¬ра¬ти¬в¬не пра¬во : під¬ру¬ч¬ник / [Гри¬це¬н¬ко I. С., Мель¬ник Р. С., Пу¬х¬те¬ць¬ка А. А. та ін¬ші]; за заг. ред. I. С. Гри¬це¬н¬ка. — К. : Юрі¬н¬ком Iн¬тер, 2015. — 568 C.
4. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185/94-вр.
5. Занфіров М. В. Місце валютних санкцій у системі фінансової відповідальності / Занфіров М. В. // Серія: Право, 2014 р. - № 4 (46). – С. 63-68.
6. Зубов О. С. Особливості судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності / Зубов О. С. // Право і суспільство. - № 6-2. – 2014. – С. 135-141.
7. Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та ін. А 313 Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В.В. Галунько , В.І. Курило , С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 272 C.
8. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KMD93015.html.
9. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/50784706.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
11. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
12. Книженко О. О. Актуальні питання відповідальності за ухилення від неповернення виручки в іноземній валюті: адміністративний чи кримінальний проступок / О. О. Книженко // Форум права. - № 2. – 2012. – С. 340-346.
13. Поважний О. С. Механізм валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності резидентів України / О. С. Поважний // Актуальні проблеми економіки. - №7(145). - 2013. – С. 172–179.
14. Височан О. С. Застосування штрафних санкцій за порушення норма валютного законодавства / О. С. Височан // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/148612/1/97-101.pdf.
15. Пацеля Г. А. Об’єкт ухилення від повернення виручки в іноземній валюті / Г. А. Пацеля // Право і Безпека. - 2011. - № 3. - С. 233-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2011_3_53.
16. Пєтков С. В. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://yport.inf.ua/naukovo-praktichniy-komentar-kodeksu-ukrajini.html.
17. Хома І. Б. Механізми виявлення приховування валютної виручки у фінансово-господарській діяльності підприємств / І. Б. Хома // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/35012/1/20_98-107.pdf.
18. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://protokol.com.ua/ua/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya_stattya_162_1/.
19. Рахманов М. А. Види правопорушень, що вчиняються у сфері зовнішньоекономічної діяльності / М. А. Рахманов // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/79693/offense.pdf.
20. Шамрай В. О. Юридична відповідальність за порушення валютного законодавства у системі міжнародних розрахунків / Шамрай В. О. // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Nzlubp_2011_7_72.pdf.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук