Адміністративне право та процес

Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню економічною сферою та їх повноваження (Код: 17239)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню економічною сферою та їх повноваження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 38

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ=
1.1. Економіка як об'єкт адміністративно-правового регулювання
1.2. Загальна характеристика суб’єктів регулювання у сфері економіки
РОЗДІЛ 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ПО УПРАВЛІННЮ ЕКОНОМІЧНОЮ СФЕРОЮ
2.1. Повноваження КМУ у сфері державного управління економікою
2.2. Повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
РОЗДІЛ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ПО УПРАВЛІННЮ ЕКОНОМІЧНОЮ СФЕРОЮ
3.1. Повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері управління економікою
3.2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління економікою
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК

Джерела


1. Тронько О. Адміністративно-правове регулювання в галузі економіки / О. Тронько // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 5. – С. 124-127.
2. Желеф Г. Поняття, завдання та цілі механізму адміністративно-правового регулювання діяльності холдингових компаній / Г. Желеф // Закон и жизнь. – 2013. – № 1. – С. 38–40.
3. Битяк Ю. П. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк. – К.: «Юрінком Інтер». 2005. – 346 с.
4. Рябченко О. П. Державне управління економікою України (адміністративно-правовий аспект: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичний наук: спеціальність 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / Рябченко О.П. / Університет внутрішніх справ МВС України. – Харків, 2000. – 33 с.
5. Шакірова О.В. Правовий та соціальний захист працівників державної податкової служби в Україні (організаційно-правові аспекти): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Шакірова О.В. – Ірпінь: Національна академія державної податкової служби України, 2004. – 20 с.
6. Матеріали з навчального предмету "Адміністративне право" // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/652/15/
7. Адміністративне право України: Підручник: За заг. ред. д. ю. н., проф.. Коломоєць Т.О. – Київ: « Істина», 2008 – с.456.
8. Коваленко, Л. П. Система органів державного управління в галузі економіки [Текст] / Л. П. Коваленко // Проблеми законності. Вип. 108. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. - С. 134-140.
9. Про Кабінет Міністрів: Закон України від 27.02.2014 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/794-18
10. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
11. Адміністративне право України: Академічний курс : підручник : у 2 т. / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Юридична думка, 2004. – Т. 1. Загальна частина. – С. 222.
12. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник / Т.О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – С. 88.
13. Коржова, В.Е. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як суб'єкт державної регіональної політики [Текст] / В.Е. Коржова // Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 травня 2016 р. / Редкол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік та ін. – Суми: СумДУ, 2016. – С. 201-203.
14. Положення «Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» від 31.05.2011 р. № 634/2011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/634/2011
15. Коментар до Конституції України : наук.-попул. вид. / голова ред. колегії: д.ю.н. В. Ф. Опришко. – К. : Ін-т законодавтсва Верховної Ради України, 1996. – 378 с.
16. Лекарь С. Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів державної влади у сфері економічної безпеки / С. Лекарь // Вісник ТНЕУ. – 2013. – № 2. – С. 173–179.
17. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05. 1997 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук