Адміністративне право та процес

Суб’єкти делегованих повноважень в системі органів публічної влади (Код: 17231)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Суб’єкти делегованих повноважень в системі органів публічної влади на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП=
РОЗДІЛ 1. Юридична природа делегованих повноважень =
РОЗДІЛ 2. Особливості правового статусу суб’єктів делегованих повноважень
2.1 Понятття суб’єктів делегованих повноважень за законодавством України
2.2 Місцеві державні адміністрації як суб’єкти делегованих повноважень
2.3. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти делегованих повноважень
РОЗДІЛ 3 Актуальні проблеми реалізації делегованих повноважень в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Новак А. О. Окремі питання визначення правової природи делегованих повноважень органів місцевого самоврядування / Новак А. О. // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2014. - № 27. – С. 173-186
2. Приходько В. Інститут делегування повноважень як основа правових відносин між органами державної влади та місцевого самоврядування / В. Приходько [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Apdu_o/ 2009_1/R_4/Prihodko.pdf
3. Любченко, П.М. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування [Текст] / П.М.Любченко. – Х. : ТОВ «Модель Всесвіту», 2001. – 224 с.
4. Бублик Г. В. Делегування повноважень місцевими органами влади: оргвнізаційно-правовий аспект : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Бублик Галина Василівна – Київ, 2005. – 287 с.
5. Тулик І.І. Длелегування повноважень як необхідний елемент взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування / Тулик І.І. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. - № 39. – С. 38-40
6. Яковенко Є.О. Суб΄єкти вдадних повноважень та їх види / Яковенко Є.О. // Вісник Запорізького національного унісерситету. – 2010. - № 4. – С. 171-177
7. Окрема думка судді Верховного Суду України Сеніна Ю.Л. у справі № 6-2873цс15 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu./ Окрема%20думка.doc
8. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page4
9. Проект Закону України «Про порядок делегування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.kmu.gov.ua/document/.../ЗУ_делег_повнов.doc
10. Короєд С.О. Адміністративно-правові засади делегування повноважень на рівні місцевих органів публічної влади як чинник ефективної реалізації принципу децентралізації [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://sipl.com.ua/?page_id=1051
11. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Редакція від 30.09.2016 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page3
12. Про місцеві державні адміністрації : Закон від 09.04.1999 № 586-XIV : Редакція від 01.05.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14
13. Тимцуник В. І. Публічне управління та адміністрування: навчальний посібник / Ю. Г. Кальниш, Т. М. Лозинська, В. І. Тимцуник. – Полтава: РВВ ПДАА, 2015.-280 с.
14. Кобзєва Т. А.Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/44988/ 1/Kobzeva_local%20authorities.pdf
15. Васюк Н. Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров'я: сутність поняття / Васюк Н. // Вісник Національної академії державного управління. – 2010. - № 4. – С. 238-245.
16. Присяжнюк А. Й. Органи місцевого самоврядування як субєкти контролю у сфері виконавчої влади / Присяжнюк А. Й. // Право і управління. – 2012. - № 1. – С. 414-425
17. Калиновський Б. В. Конституційно-правові засади взаємодії місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування в Україні / Калиновський Б. В. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Juptp/2012_1/kalina.htm
18. Дудар В.І. Шляхи підвищення ефективності делегування повноважень місцевими органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади в Україні / Дудар В.І. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://academy.gov.ua/ej/ej19/PDF/19.pdf
19. Гапоненко Л. В. Конституційні засади місцевого самовоядування в Україні / Гапоненко Л. В. // Актуальні проблеми держави і права. – 2013. - № 69. – С. 84-90
20. Малик Я. До питання про взаємодію органів державної влади та органів місцевогосамоврядування в Україні / Малик Я. // Збірник наукових праць. – 2015. – № 43. – С. 295-302

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук