Адміністративне право та процес

Склад суду (Код: 17204)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Склад суду на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Суд як суб’єкт адміністративного судочинства
РОЗДІЛ 2. Особливості складу суду в адміністративному суді
2.1 Випадки одноособового розгляду справи суддею ( права та обов’язки судді)
2.2 Випадки колегіального розгляду справи
РОЗДІЛ 3. Відвід судді
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року - // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
2. Закон України «Про судоустрій і статус судів» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 05.01.2017 р.- // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
3. Кодекс адміністративного судочинства: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 03.08.2017 р.- // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
4. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України за загальною редакцією Р. О. Куйбіди. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mego.info
5. Андруневич О. М. Суб’єкти адміністративного судочинства: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. / О. М. Андруневич; науковий керівник Остапенко О. І. - Львів 2012 р. - 23 с.- // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// irbis-nbuv.gov.ua
6. Бігун В. С. Одноособовість і колегіальність здійснення правосуддя (філосовсько-правові аспекти процесуального права). / В. С. Бігун // Часопис Київського університету права. - 2009. - №2 - С. 10-15. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
7. Бучик А. Аналіз теорії, практики та механізмів реалізації права на відвід (самовідвід) судді. / А. Бучик // Юридична Україна - 20165. - №10-12. - С.110-116. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
8. Ватаманюк Р. В. Інститут підсудності в адміністративному судочинстві: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. / Р. В. Ватаманюк; науковий керівник Назар Ю. С. - Львів 2011 р. - 83 с.- // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// irbis-nbuv.gov.ua
9. Вовк П. В. Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному суді першої інстанції: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / П. В. Вовк; науковий керівник Ківалов С. В. - Одесса, 2009. - 23 с.
10. Галайденко Т. В. Гарантії незалежності суддів та їх реалізація в сучасній Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура / Т. В. Галайденко; науковий керівник Долежан В. В. - Одесса, 2013. - 23 с.
11. Гриценко І., Погорецький М. Право на справедливий суд. / І. Гриценко, М. Погорецький, // Юридичні науки. - 2012. - №91. - С. 4-7. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
12. Кузьменко О. В. Адміністративний процес у парадигмі права: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. / О. В. Кузьменко; науковий консультанат Калюжний Р. А. - Київ 2006 р. - 34 с.- // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// irbis-nbuv.gov.ua
13. Марченко О. Склад суду в адміністративному судочинстві. / О. Марченко // Вісник Національної академії правових наук України. - 2015. - №3(82). - С. 79-87. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
14. Нікітенко Н. П. Підстави відводу (самовідводу) в адміністративно-юрисдикційному процесі. / Н. П. Нікітенко // Вісник Запорізького національного університету. - 2010. - №3. - С. 89-94. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
15. Попельнюх Р. О. Підсудність справ в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Р. О. Попельнюх ; кер. роботи В. В. Зуй ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 19 с.
16. Свида О. Г. Адміністративні суди в Україні: становлення та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / О. Г. Свида; кер. роботи Ю. Є. Полянський; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2008. – 17 с.
17. Серединський В. В. Обов’язки судді адміністративного суду, як елемент його адміністративно-правового статусу. / В. В. Серединський // Науковий вісник Херсонського державного університету. - №3-2. - 2015. - С.160-164. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
18. Топор І. В. Поняття та види учасників адміністративного судочинства:
проблеми теорії. / І. В. Топор // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права». - 2011. - №58. - С. 264-270. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
19. Чернооченко Д. І. Процес конституційного закріплення засад одноособового та колегіального розгляду судових справ. / Д. І. Чернооченко // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. - 2012. - №4 (I). - С.26-33. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
20. Шруб І. В. Функціонування адміністративних судів в Україні: організаційно-правові засади та їх реалізація: автореф. дис. канд. юрид. наук :12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. / І. В. Шруб; керівник роб. Лошицький М. В. - Київ 2009 р. - 22 с.- // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// irbis-nbuv.gov.ua
21. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е.Ф. Демський. - К. : Юрінком Iнтер, 2008. - 496 с. - Бібліогр.: с. 488-495.
22. Гончарук С. Т. Адміністративний процес: навч. посіб. / С. Т. Гончарук. - К. : НАУ, 2012. - 184 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук