Адміністративне право та процес

Розгляд справ про адміністративні правопорушення (Код: 18217)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Розгляд справ про адміністративні правопорушення на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
1.1 Поняття та види проваджень проваджень у справах про адміністративні правопорушення
1.2 Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення
1.3 Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
2.1 Місце та строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
2.2 Стадії розгляду справ про адміністративне правопорушення
2.3Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗГЛЯДУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СПРАВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Алфьоров С.М., Ващенко С.В., Долгополова М.М., Купін А.П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
2. Битяк Ю.П. Адміністративне право України / Ю.П. Битяк. – Х.: Право, 2000. – 520 с.
3. Битяк Ю. П. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 544 с.
4. Ващенко С.В. Адміністративна відповідальність / С.В. Ващенко, Г.В. Поліщук. – Запоріжжя, 2001. – 142 с.
5. Галаган И.А. Административная ответственность (материальное право) / И.А. Галаган. – Воронеж, 1988. – 184 с.
6. Галунько В. В. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / В. В. Галунько, В. І. Курило, С. О. Короєд, О. Ю. Дрозд, І. В.Гиренко, О. М. Єщук, І. М. Риженко, А. А. Іванищук, Р. Д. Саунін, І. М. Ямкова; за ред. проф. В. В. Галунька. –Херсон
: Грінь Д. С., 2015. –272 с.
7. Гладун О. З. Проблемні аспекти провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення / О. З. Гладун // Вісник Вищої ради юстиції. - 2013. - № 3. - С. 34-45.
8. Гнатюк С.С. Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури: монографія/ С.С. Гнатюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 156 с.
9. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України / С.Т. Гончарук. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – 78 с.
10. Ковалів М. В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення / М. В. Ковалів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2013. - Вип. 3. - С. 240-248.
11. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Електронний ресурс:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80732-10
12. Конституція України. Електронний ресурс:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
13. Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник / В.К. Колпаков. – К., 1999. – 736 с.
14. Коренев А.П. Административное право. Общая и особенная части: учебник / Под ред. А.П. Коренєва. – М.: МВШМ МВД СССР, 1986. – 487 с.
15. Коренев А.П. Советское административное право: учебник / Под ред. А.П. Коренєва. – М. 1986. – 400 с.
16. Лошицький М. В. Актуальні питання удосконалення законодавства з оформлення органами внутрішніх справ матеріалів про адміністративні правопорушення / М. В. Лошицький, Т. П. Мінка // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 19-29.
17. Митний кодекс України. Електронний ресурс:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
18. Пархоменко П. І. Окремі питання судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з керуванням транспортними засобами / П. І. Пархоменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. - 2013. - Вип. 6-1(1). - С. 175-178.
19. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11від 11.06.2004 року «Про окремі питання, що виникають при застосуванні судами положень ст. 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення». Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-04
20. Практика розгляду судами справ про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління (ст. 185–185-2 КУпАП). Верховний суд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/88DE37EDF92C0BE2C32572C900333DF
21. Рішення Конституційного суду України № 5-рп/2015 від 26.05.2015 року. Електронний ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-15
22. Фазикош О. В. Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення та його принципи [Текст] / О. В. Фазикош // Науковий вісник Ужгородського Національного університету : Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 35. Ч. 1. Т. 3. – С. 36-40.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук