Адміністративне право та процес

Роль адміністративних послуг в системі державного управління (Код: 18218)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Роль адміністративних послуг в системі державного управління на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Роль адміністративних послуг в системі державного управління
1.1 Адміністративні послуги в системі державного управління
1.2 Вдосконалення механізму надання адміністративних послуг
РОЗДІЛ 2. Система державного управління
2.1 Поняття, риси і принципи державного управління
2.2 Система державного управління
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Буханевіч О. М. Проблеми надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування / О. М. Буханевич // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. – № 14 (1). – С. 71–73.
2. Баранов О. А., Попова І. М. Правові проблеми дистанційного надання адміністративних послуг / Баранов О. А., Попова І. М. // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///G:/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf.
3. Волкович О. Ю. Проблеми розмежування понять «організаційно-господарське управління» та «державне управління» у діяльності господарських товариств / О. Ю. Волкович // Форум права. – 2008. – № 2. – С. 38–43.
4. Гонціяж Я. Державне управління в контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/21.pdf.
5. Гречко Е. Поняття, ознаки та принципи державного управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2015/поняття-ознаки-та-принципи-державног/.
6. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 С.
7. Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 343 С.
8. Горник В. Г. Питання реформування системи державного управління в Україні / В. Г. Горник // Матервали міжнародної науково-практичної конференції. – Маріуполь. – 2017. – С. 19–22.
9. Мельтюхова Н. М. Закони та принципи державного управління / Н. М. Мельтюхова // Актуальні проблеми державного управління. – 2009. – № 1 (35). – С. 7–16.
10. Зеленько Г. Система державного управління в Україні: траєкторія змін 2014 – 2016 рр. / Г. Зеленько // Наукові записки. – № 5. – С. 4–34.
11. Пушкарьова Н. О. Місце громадського контролю в системі надання адміністративних послуг / Н. О. Пушкарьова // Теорія та практика державного управління. – № 4. – 2014. – С. 65–71.
12. Пилипишин В. П. Поняття та основні риси державного управління / В. П. Пилипишин // Юридична наука і практика. – 2011. – № 2. – С. 10-14.
13. Лис А. Б. Механізми державного управління процесами надання адміністративних послуг / А. Б. Лис // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. – Івано-Франківськ. – 2016.
14. Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління / О. В. Федорчак // Демократичне врядування. – 2008. – № 1.
15. Щодо напрямів вдосконалення системи надання адміністративних послуг в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///G:/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82.pdf.
16. Сєніна А. О., Іванов Ю. Б. Удосконалення організації надання адміністративних послуг як засіб запобігання корупційним проявам / Сєніна А. О., Іванов Ю. Б. // Проблеми економіки. – № 3. – 2014. – С. 81-88.
17. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / За заг. ред.. В.П. Тимощука. – К. : ФОП Москаленко О.М. – 392 С.
18. Тимощук В.П., Н.Л. Добрянська, О.В. Курінний Адміністративні послуги: стан та перспективи реформування : [Збірник матеріалів] / [В.П. Тимощук, Н.Л. Добрянська, О.В. Курінний та ін.]; за ред.. В.П. Тимощука, О.В. Курінного. – К., 2015. – 428 С.
19. Розпорядження Кабінету міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р : Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг// Офіційний вісник України. – 2014. – №45 – Ст. 1193.
20. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: [практичний посібник] / [І.І. Бригілевич, С.І. Ванько, В.А. Загайний]; за ред. В.П. Тимощука. – [вид. 2-ге, доповнене і доопрацьоване].– Київ : СПД Москаленко О.М., 2011. – 432 С.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук