Адміністративне право та процес

Реферат Понятійний апарат адміністративного права (Код: 17228)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готовий реферат на тему Понятійний апарат адміністративного права

Загальна кількість сторінок - 16

Після сплати через платіжну систему LiqPay повністю готова робота автоматично надсилається на вказану вами електронну адресу

Зміст


Вступ
1. Понятійний апарат адміністративного права
2. Джерела адміністративного права
3. Принципи адміністративного права
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем): навч. посібник / О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, М. В. Плугатир, М. В. Співак. – К. : «Центр учбової літератури», 2005. – 232 с.
2. Курс адміністративного права України [Текст] : підручник / [Колпаков В. К. та ін. ; спец. ред.: Колпаков В. К. та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 869 с.
3. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2008. — 624 с.
4. Адміністративне право України / [Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.] ; за ред. Ю.П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.
5. Колпаков В.К. Вступ до навчального курсу «Адміністративне право України» / В.К. Колпаков,Т.О. Коломоєць. - К. : Ін Юре, 2014. - 240 с.
6. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
7. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : [підруч.] / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.
8. Мельник Р. Інститут принципів адміністративного права у системі Загального адміністративного права України / Р. Мельник // Публічне право. – № 3. – 2012. – С. 51–60.
9. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Істина, 2007. – 608 с.
10. Державне управління: Європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [В. Б.Авер’янов, В.А. Дерець,А. М. Школик та ін.] ; за заг. ред. В. Б.Авер’я- нова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук