Адміністративне право та процес

Примусові заходи адміністративного припинення в діяльності публічної влади (Код: 17224)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Примусові заходи адміністративного припинення в діяльності публічної влади на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика адміністративнно-правових заходів запобігання
1.1. Поняття адміністративного примусу
1.2. Поняття адміністративних примусових заходів запобігання
РОЗДІЛ 2. Види примусових заходів адміністративного припинення
2.1 Заходи адміністративного припинення загального призначення
2.2. Заходи адміністративного припинення спеціального призначення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Курочка М. І. Адміністративний примус, обумовлений необхідністю припинення правопорушення / Курочка М. І. //Форум права. – 2015. - № 4. – С. 133-136.
2. Поняття та ознаки адміністративного примусу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://admincourt.wordpress.com/2010/01/21/% %BE/
3. Кисіль Л. Є. Адміністративно-правовк регулювання відносин органів ауьлічної адміністрації та громадян іх застосування заходів адмістративного примусу / Кисіль Л. Є. // Часопис Київського університету права . – 2014. - № 3. – С. 84-88.
4. Ткаля О. В. Класифікація заходів адмістративно-правового примучу / Ткаля О. В. // Новітні кримінально-правові дослідження. – 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/4778/Tkalja%20O.%20V.%20Klasif%D1%96kac%D1%96ja%20zahod%D1%96v%20adm%D1%96n.-pravov.%20primusu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5. Адміністративне право України: Підручник. — Вид. 2, змін, і доп. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. — 1С: Істина, 2012. — 528 с.
6. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.
7. Прокопенко В.В. Заходи адміністративного попередження, які застосовуються митними органами / Прокопенко В.В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/simpoz2/35.pdf
8. Про Національну поліцію : Закон від 02.07.2015 № 580-VIII : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19
9. Небрат О. О. Деякі аспекти застосування адміністративного примусу при здійсненні охорони громадського порядку / О. О. Небрат // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 465– 470
10. Кісіль З.Р. Заходи адміністративного припинення загального призначення у діяльності працівників ОВС / Кісіль З.Р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/2221/10/
11. Галабурда Н.А. Підстави та строки адміністративного затримання особи органами внутрішніх справ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://radnuk.info/statti/544-protses/14546-2011-01-18-04-07-55.html
12. Беницький О. М. Адміністративне затримання фізичної особи: особливості видової класифікації / О. М. Беницький, С. С. Роговенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 53–57
13. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, [текст] Станом на 2 квітня 2012 р. / За заг. ред. С. В. Пєткова та С. М. Морозова - К.: "Центр учбової літератури", 2012. - 1248 с.
14. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх [...] : МВС України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 11.11.2010 № 550 : Редакція від 08.06.2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1219-10
15. Димон І.В. Застосування вогнепальної зброї як крайнього заходу адміністративного припинення / Димон І.В. // Наше право. - 2014. - № 6. – С. 28-33
16. Котляр О. В. Правові основи застосування зброї та спеціальних засобів працівниками ОВС / О. В. Котляр // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 501–506
17. Дотримання прав людини працівниками міліції. – Львів. : Благодійна організація «Твоє право» , 2011. – 164 с.
18. Шиян В. Сторожук І. Застосування спеціальних засобів для забезпечення громадського порядку, проведення масових заходів: аналіз, методика, тактика / Шиян В. Сторожук І. // Вісник Академії управління МВС. - 2010. - №4(16) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/ucnavs_2010_4(16)__21%20(1).pdf
19. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку : Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила від 27.02.1991 № 49 : Редакція від 25.09.2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/49-91-%D0%BF
20. Заміховська З.Щодо застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку / Заміховська З. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.legalalliance.com.ua/ukr/publikacii/sodo-zastosuvanna-specialnih-zasobiv-pri-ohoroni-gromadskogo-poradku/


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук