Адміністративне право та процес

Проблеми створення та функціонування органів самоорганізації населення (Код: 17226)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Проблеми створення та функціонування органів самоорганізації населення на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
1.1. Створення та діяльність органів самоорганізації населення
1.2. Значення та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
2.1. Принципи організації та повноваження органів самоорганізації населення
2.2. Функції діяльності органів самоорганізації населення
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – № 24. – Ст. 170.
3. Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 48. – Ст. 254.
4. Анимица Е. Г. Основыместного самоуправления / Е. Г. Анимица, А. Т. Тертышный. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 208 с.
5. Закон України «Про органи самоорганізації населення»: науково-практичний коментар / за заг. ред. О. С. Орловського, А. С. Крупника, Н. В. Мішиної, К. В. Терзіанової. – Одеса : ПП «Євродрук», 2012. – 192 с.
6. Батанов О. В. Функції територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... к.ю.н. : 12.00.02 / О. В. Батанов ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2000. – 25 с.
7. Вишневський С. В. Теоретичні проблеми визначення поняття функцій органів самоорганізації населення / С. Ф. Вишневський // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 93-97.
8. Донченко О. І. Діяльність органів місцевого самоврядування як складова державного управління / О. І. Донченко // Правова держава : зб. наук. пр. – 2014. – № 18. – С. 27-32.
9. Донченко О. І. Діяльність органів самоорганізації населення: теоретичний аналіз / Донченко О. І. Донченко О. І. // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. – 2015. – Т. 20, Вип. 2. – С. 23-31.
10. Кашо В. С. Организационно-правовой механизм взаимодействия местных Советов народных депутатов и органов территориального общественного самоуправления : автореф. дисс. ... к.ю.н. : спец. 12.00.02 «Государственное право и управление ; советское строительство ; административное право ; финансовое право» / В. С. Кашо. – Екатеринбург, 1991. – С. 11-12.
11. Кольцова Д. В. Органи самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування : автореф. дис. ... к. держ. упр. : спец. 25.00.04 / Д. В. Кольцова ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2007. – 20 с.
12. Кошовий Р. Дієвий механізм залучення громадян до місцевого самоврядування в України // Аспекти самоврядування: Часопис Укр.-америк. прогр. «Партнерство громад». – 2003. – № 1. – С. 11-18.
13. Кравченко Т. А. Значення та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні: функціональний підхід / Т. А. Кравченко // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Вип. 1. – С. 159-164.
14. Напрями національної політики участі громадян у місцевому сталому розвитку // ПРООН ; Муніцип. програма врядування та сталого розвитку. – Аналітичний 14 документ № 1, січень 2007. – К. : ТОВ «Компанія BAITE». – 36 с.
15. Органи самоорганізації населення (ОСН) в системі місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tergromada.blogspot.com/2016/04/blog-post_4.html
16. Остапенко О. Г. Правовий статус та організація діяльності органів самоорганізації населення в Україні : автореф. дис. ... к.ю.н. : спец. 12.00.02 «Конституційне право» / О. Г. Остапенко. – X., 2008. – 29 с.
17. Остапенко О. Г. Функції органів самоорганізації населення: поняття та загальна характеристика / О. Г. Остапенко // Актуальні проблеми державного управління. – 2009. – № 1. – С. 334-342.
18. Пеліванова Н. І. Напрями удосконалення законодавчої регламентації діяльності органів самоорганізації населення / Н. І. Пеліванова // Стратег. пріоритети. – 2009. – № 1 (10). – С. 205-210.
19. Петровський П. М. Органи самоорганізації населення як чинники активізації територіальної громади / П. М. Петровський, А. В. Корнат // Університетські наукові записки = University Scientific Notes : Часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2011. – № 2. – С. 410-416.
20. Орловський О. С. Правовий статус органів самоорганізації населення / О. С. Орловський // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. – 2004. – № 2. – С. 131-137.
21. Основи організації та діяльності органів самоорганізації населения : посібник : у 2 ч. Ч. 1 / авт. кол.: О. Батанов, Т. Іванова, В. Кампо та ін. ; за заг. ред. Т. В. Іванової, В. М. Кампо. – К. : АМУ, 2006. – 142 с.
22. Творчість студентів – на службу органам самоорганізації населення : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. «Місцеве самоврядування та самоорганізація населення в м. Києві: стан, проблеми та ризики розвитку», м. Київ, 15 берез. 2006 р. / за ред. І. О. Шумак, О. А. Шульц, В. Ю. Росіхіна. – К. : Акад. муніцип. упр., 2006. – 118 с.
23. Ткаченко В. С. Нормативно–правове забезпечення діяльності органів самоорганізації населення в Україні / В. С. Ткаченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – № 1. – С. 231-239.
24. Щербань Т. Підвищення значення та ролі органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування / Т. Щербань // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – №2 (12). – С. 84-91.
25. Юрченко Л. Територіальні комітети як щабель самоврядування / Л. Юрченко // Аспекти самоврядування : Часопис Укр.-америк. прогр. «Партнерство громад». – 2003. – № 1. – С. 19.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук