Адміністративне право та процес

Проблеми розмежування компетенції КСУ та адміністративних судів (Код: 18214)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Проблеми розмежування компетенції КСУ та адміністративних судів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції
1.1 Загальна характеристика Конституційного Суду України
1.2 Особливості компетенції Конституційного Суду України
РОЗДІЛ 2. Адміністративні суди в судовій системі України
2.1 Характерні риси адміністративних судів
2.2 Повноваження адміністративних судів
РОЗДІЛ 3. Спільні та відмінні риси у компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 С.
2. Адміністративне право України Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В. В. Галунько, В. І. Курило, С. О. Короєд, О. Ю. Дрозд, І. В. Гиренко, О. М. Єщук, І. М. Риженко, А. А. Іванищук, Р. Д. Саунін, І. М. Ямкова]; за ред. проф. В. В. Галунька. – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – 272 С.
3. Адмiнiстративне судочинство - новий iнститут реалiзацiї судової влади / А.О. Селіванов // Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf /0/1F84B04D473311CEC32570BD00232346.
4. Бахрах Д. Н. Административное право : учебник для вузов / Д. Н. Бахрах. – М.: Издательство Бек, 2014. – 368 С.
5. Битяк Ю. П. Адміністративне право України : конспект лекцій / Ю.П. Битяк, В.В. Зуй. – X., 2016. – 160 C.
6. Закон України “Про Конституційний суд України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2136-19/print1516062206360191.
7. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” від 07 липня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2453-17.
8. Загальне адміністративне судочинство в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua/userfiles/file/Vidavnicha_diyalnist/Nastylna_kniga_suddi/SUD_rozdil_04.pdf.
9. Коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2-х т. / В.К. Матвійчук, І.О. Хар ; за заг. ред. В.К. Матвійчика. - Вид. 2-е, змін. та доп. - К. : Алерта, КНТ, 2008. - Т. 1. – 787 C.
10. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія / В. К. Колпаков. - К. : Юрінком Інтер, 2014. – 528 C.
11. Колпаков В.К. Адміністративне право України / В.К. Колпаков: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2017. – 736 C.
12. Кодекс адміністративного судочинства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
13. Кузьменко О. В. Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) : навчальний посібник / О. В Кузьменко, І. Д. Пастух, М. В. Плугатир, М. В. Співак – К. : ЦУЛ, 2015. – 232 C.
14. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
15. Лелеченко Н. В. Загальна характеристика адміністративної юрисдикції як специфічної форми діяльності органів публічної влади / Н. В. Лелеченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Home/Downloads/Duur_2011_6_8.pdf.
16. Намясенко О. К. Співвідношення понять “конституційний контроль” та „конституційний нагляд” у характеристиці правового статусу Конституційного Суду України / О. К. Намясенко // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. Випуск 6. - 2016. - С. 210-221.
17. Намясенко О. К. Правові форми реалізації статусу судді Конституційного Суду України / О. К. Намясенко // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. Випуск 7. - 2017. - С. 128-138.
18. Судова влада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://court.gov.ua.
19. Тихий В. П. Конституційний суд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2009_2/TIXIY_kSUD_2007.pdf.
20. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. – К.: Атіка, 2017. – 624 C.
21. Рішення Конституційного суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-10.
22. Ревер С. Зміна повноважень Конституційного Суду України в контексті реформування національної системи правосуддя / Ревер С. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 64. С. 103–110.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук