Адміністративне право та процес

Проблемні питання реалізації принципу незалежного врядування (Код: 18215)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Проблемні питання реалізації принципу незалежного врядування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Поняття належного врядування
2. Поняття принципів належного врядування
3. Європейський досвід запровадження принципів належного врядування
4. Перспективи запровадження принципів належного врядування в Україні
5. Проблемні питання реалізації належного врядування в Україні
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Кухарева Г. П. Належне урядування як шлях до становлення дієвої системи публічного управління в Україні / Кухарева Г. П. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-3/doc/1/12.pdf
2. Governance for sustainable human development: A UNDP policy document [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://magnet.undp.org/policy/default.htm.
3. Що є належне урядування ? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unescap.org/huset/gg/governance.htm
4. Шевчук Б. Концептуальні основи європейського врядування / Шевчук Б. // Збірник наукових праць. – 2012. – № 30. – С.
5. Приходченко Л. Л. Принципи державного управління як теорія та інструмент забезпечення ефективності / Приходченко Л. Л. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2009-2
6. Дрешпак В. М. Комунікативна діяльність державних службовців у світлі етичних принципів / В. М. Дрешпак. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2009-01
7. Шрьодер П. Нове публічне адміністрування або як досягнути ефективного урядування : [матеріали до семінару] / П. Шрьодер. – Зігбург. – К., 2008. – 57 с.
8 Красильников Д. Г. Современные западные управленческие модели: синтез New Public Management и Good Governance / Д. Г. Красильников, О. В. Сивинцева, Е. А. Троицкая [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htttp:// ars-administrandi.com/article/Krasilnikov_Sivinceva_Troickaya_2014_2. pdf .
9. Грицяк Н.В. Етичні принципи демократичного врядування та їх значення: європейський вимір / Грицяк Н.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10gnvzev.pdf
10. Стандарти європейського врядування: навч.посіб. /[ГрицякІ.А.,Оржель О. Ю., Гладкова С. М. та ін.]; за заг. ред. І.А.Грицяка.—К.:НАДУ,2011.—184с.
11. Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування щодо права участі у справах місцевого органу влади Офіційний переклад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_946.
12. Європейська хартія місцевого самоврядування (укр/рос), Страсбург, 15 жовтня 1985 року (Хартію ратифіковано Законом N 452/97-ВР (452/97-ВР) від 15.07.97) Дата підписання : 6 листопада 1996 р. Офіційний переклад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036.
13. Збірник «Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах». В.С. Куйбіда, В.В. Толкованов. – Київ, ТОВ “Поліграфічний Центр ”Крамар”, 2010, 258 с.
14. Оржель О. Принципи європейського врядування / Оржель О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-4-4.pdf
15. Грицяк І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади / І. А. Грицяк. - К. : Вид-во "К.І.С.", 2006. - 398 с.
16. Лендьел М.О.Перспективи запровадження принципів належного врядування в Україні в контексті європейської інтеграції/ Лендьел М.О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe
17. Відкритий уряд і Україна: чи спроможна країна належно виконувати зобов’язання? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dhrp.org.ua/uk/news/1357-20160722-ua
18. Місцева і регіональна демократія в Україні: Пояснювальна записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2014/01.pdf
19. Ніжельський О. Посилення ролі органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування / Ніжельський О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6663/1/ Ніжельський.pdf
20. Шаров Ю. П. Реформа місцевого самоврядування: проблемні аспекти / Ю. П. Шаров // Аспекти публічного управління. - 2014. - № 5-6. - С. 81-87. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2014_5-6_13
21. Глазун О. Право на належне управління в контексті реформування інституту державної служби / Глазун О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/9/26.pdf

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук