Адміністративне право та процес

Правовий статус адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад (Код: 18213)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Правовий статус адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 37

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
Розділ 1 Загальнотеоретичні положення про адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських радах
1.1 Поняття й статус адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад
1.2 Структура комісій та справи підвідомчі адміністративним комісіям при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад
Розділ 2 Діяльність і повноваження адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад
2.1 Діяльність адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад
2.2 Повноваження адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Адміністративне право : підручник / За заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Харків : Право, 2010. – 624 C.
2. Бердник В. Юрисдикційна діяльність адміністративних комісій за адміністративно-деліктним законодавством України / В. Бердник // Публічне право. – 2012. – № 3(7). – С. 391–395.
3. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Ін Юре, 2002. – 668 C.
4. Василів В. В. Адміністративні комісії у системі органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення / В. В. Василів // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/aug/5757/vnulpurn201685057.pdf.
5. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Видавничий Дім “ІнЮре”, 2002. – 668 C.
6. Байрактар В. Д. Правове регулювання засідань адміністративних комісій при виконавчих органах місцевих рад / В. Д. Байрактар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - № 17. – 2015. – С. 135-137.
7. Живицька Л. І. Стадії провадженни справ про адміністративні правопорушенни при їх розглиді різними державними органами / Л. І. Живицька // Зовмішмя торгівля: екомоніка, фімамри, право №6 2012. – С. 161-167.
8. Живицька Л. І. Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення адміністративними комісіями в Україні та ефективность такого розгляду / Л. І. Живицька // Форум права. – 2013. - № 4. – С. 98-102.
9. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
10. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
11. Задихайло О. А. Актуальні проблеми правового регулювання діяльності адміністративних комісій / О. А. Задихайло // Право і безпека. 2011. № 1 (38). – С. 76-80.
12. Бердник В. С. Юрисдикційна діяльність адміністративних комісій за адміністративно-деліктним законодавством України // Публічне право. – № 3 (7), 2012. – С.191–195.
13. Коваленко Л.П. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення в органах місцевого самоврядування // Проблеми законності, 2010. – С. 100–105.
14. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
15. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
16. Короєд С. О. Судовий розгляд справ про адміністративні проступки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук : спец. „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право‖/ С. О. Короєд. – К., НУВСУ, 2012. – 17 С.
17. Миколенко О. І. Адміністративні комісії у системі органів адміністративно-юрисдикційної діяльності / О. І. Миколенко // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Правознавство. – 2012. – Т. 17. – Вип. ½. (16/17). – С. 140–145.
18. Положення про адміністративні комісії Української РСР від 09.03.1988 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5540-11.
19. Положення про адміністративну комісію при виконавчому органі Київської міської ради, затверджене рішенням Київської міської ради від 28 серпня 2008 р. № 82/82 «Про адміністративні комісії у м. Києві» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/533B7780FC9D7480C22580340036F4EC?OpenDocument.
20. Супрун Г.Б. Діяльність суду (судді) у справі про адміністративне правопорушення в Україні // Наше право. – № 1 ч.1, 2011, 71–78 C.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук