Адміністративне право та процес

Правове положення та призначення приймальників-розподільників (Код: 17223)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Правове положення та призначення приймальників-розподільників на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
1.1. Правовий статус особи, яка не досягла 18-річного віку
1.2. Загальна характеристика органів та служб у справах дітей
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙМАЛЬНИКІВ-РОЗПОДІЛЬНИКІВ
2.1. Призначення та завдання приймальників-розподільників
2.2. Правові засади діяльності приймальників-розподільників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Плашовецький О.А. Поняття віку особи та його диференціація в кримінальному праві / Плашовецький О.А. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2013. - № 10. – С. 389-392.
2. Бурдін В. Проблеми визначення кримінально-значимої періодизації віку особи / Бурдін В. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2002. - Випуск 37. – С. 417-424.
3. Конвенція про права дитини : Міжнародний документ від 20.11.1989 : Редакція від 01.01.2000 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_021. – Заголовок з екрану.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : Редакція від 05.01.2017 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Заголовок з екрану.
5. Орловська Н. А. Актуальні проблеми кримінально-правової диференціації віку / Орловська Н. А. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного універсітету. – 2014. - № 9-1. – С. 181-184.
6. Яценко С.С. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. За ред. С.С. Яценка. – К.: А.С.К., 2009 – 986 с.
7. Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх Організації Об'єднаних Націй (Ер-Ріядські керівні принципи) :
Міжнародний документ від 14.12.1990 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_861. – Заголовок з екрану.
8. Рекомендація N R (87) 20 Комітету міністрів державам-членам "Про соціальний вплив на злочинність неповнолітніх» : Міжнародний документ від 17.09.1987 № R(87)20 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_266. – Заголовок з екрану.
9. Гайдар Є.О. Безпритульність та бездоглядність: історико-порівняльний аналіз / Гайдар Є.О. [Електроний ресурс]. - Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/30106%20(1).pdf
10. Середа В.В. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ.Особлива частина: навчальний посібник / В. В. Середа, Μ. П. Гурковський, Ю. С. Назар та ін.; за заг. ред. В. В. Середи. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 584 с.
11. Козубовський Р. В. Аналіз діяльності субєктів профілактики девіантної поведінки неповнолітніх / Козубовський Р. В. // Науковий вісник Ужгорожського національного університету. – 2014. - № 30. – С. 65-66.
12. Лесько Н. В. Загальна характеристика статусу суб’єктів профілактики правопорушень серед дітей / Лесько Н. В. [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://vlp.com.ua/node/14886
13. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»): Міжнародний документ від 29.11.1985 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_211.
14. Гідулянова Є.М. Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-процесуального примусу / Гідулянова Є.М. // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. - № 3-1. – С. 339-342.
15. Чернецький О. Л. Правове регулювання адміністративної відповідальності неповнолітніх в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. Л. Чернецький. – Х., 2008. – 22 с.
16. Дубовик К. Є. Організаційно-правові засади забезпечення соціалізації і ресоціалізації неповнолітніх в Україні / К. Є. Дубовик. // Державне будівництво. - 2010. - № 2 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2010_2_27.
17. Чуйков А. Ю. Організаційно-правові засади адміністративної діяльності спеціальних установ органів внутрішніх справ / А. Ю. Чуйков // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 934–940.
18. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей : Закон від 24.01.1995 № 20/95-ВР : Редакція від 28.12.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80
19. Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ : МВС України; Наказ, Положення від 13.07.1996 № 384 : Редакція від 31.03.2005 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96
20. Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України / Доповідь за результатами моніторингу. – Київ, 2013. - 180 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук