Адміністративне право та процес

Правова природа реєстраційних процедур (Код: 17222)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Правова природа реєстраційних процедур на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
Розділ 1. Загальна характеристика реєстраційних процедур
1.1. Поняття та місце реєстраційних процедур в системі адміністративного провадження
1.2. Види реєстраційних процедур
Розділ 2. Стадії адміністративних процедур
2.1. Поняття стадії адміністративних процедур
2.2. Характеристика стадій адміністративних процедур
Розділ 3. Проблеми здійснення реєстраційних процедур та шляхи їх вирішення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Джерела


1. Качура О.А Поняття, сутність державного регулювання та нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму / Качура О.А [Електронний ресурс]. — Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/35631-67074-1-SM.pdf
2. Реєстраційні провадження [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.naiau.kiev.ua/books/admin_proces/parts/part5.html
3. 3. Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу України : Президент України; Указ, Положення від 06.04.2011 № 401/2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/401/2011
4. Вовк Т.О. Особливості реєстраційного провадження / Вовк Т.О. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=842%3A290514-09&catid=98%3A2-0514&Itemid=122&lang=ru
5. Феделеш М. Класифікація видів та форм реєстраційної діяльності органів міністерства юстиції / Феделеш М. // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. - № 2. – С. 80-83.
6. Солонар А.В. Реєстраційне провадження: поняття, ознаки, види / Солонар А.В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29031/1/administrative1.pdf
7. Мащук В.Ю. Види адміністративних процедур: критерії класифікації / Мащук В.Ю. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/255-vydy-administratyvnykh-protsedur-kryteriyi-klasyfikatsiyi-mashchuk-v-yu
8. Гончарук С. Т. Основи адміністра- тивного права України : навч. посіб. / С. Т. Гончарук. – К. : Аванпост-Прим, 2004. – 200 с.
9. Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса / В.Д. Сорокин. – М.: Юридическая литература, 1968. – 142 с.
10. Школик А. М. Порівняльне адміністративне право : навч. посіб. / Школик А. М. – Л. : ЗУКЦ, 2007. – 308 с.
11. Качура О. А. Адміністративні процедури державної реєсрації : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Качура Олександр Анатолійович – Київ, 2016. – 242 с.
12. Гурковський М. П. Г95 Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект: монографія / М. П. Гурковський. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 204 с.
13. Качура О. А. Стадії адміністративно-реєстраційного провадження: поняття, ознаки та класифікація / Качура О. А. // Актуальні проблеми політики. - 2015. - № 56. – С. 266-277.
14. Пономарьова, Я.О. Адміністративні провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Яна Олександрівна Пономарьова. - Харків, 2009. - 18 с.
15. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина : [навчальний посібник] / В.Г. Перепелюк. – Чернівці : Рута, 2003. – 367 с.
16. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: монографія / Н.М. Оніщенко. – К.: Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 352 с.
17. Губерська Н.Л Стадії адміністративних процедур: поняття, види / Губерська Н.Л // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2015. - № 32. – С. 11- 15
18. Про затвердження Порядку розгляду реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну [...] : МОЗ України; Наказ, Порядок, Заява [...] від 17.11.2016 № 1245 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1619-16
19. Лис А. Б. Проблемні питання надання послуг населенню органами державної влади і органами місцевого самоврядування / Лис А. Б. // Теорія та практика державного управління. - 2015. – №. 4 (51) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-4/doc/3/06.pdf
20. Макарчук М.П. Правові проблеми запровадження реєстрів у сфері охорони здоровя в Україні / Макарчук М.П. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/426-pravovi-problemy-zaprovadzhennya-reyestriv-u-sferi-okhorony-zdorov-ya-v-ukrayini-makarchuk-m-p

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук