Адміністративне право та процес

Права і обов'язки затриманих за підозрою у скоєнні злочину, їх конвоювання (Код: 17220)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Права і обов'язки затриманих за підозрою у скоєнні злочину, їх конвоювання на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1 Процесуальний статус затриманого
1.1. Поняття затримання та його види
1.2. Права та обов’язки затриманого
РОЗДІЛ 2. Організація конвоювання затриманих
2.1. Поняття та порядок конвоювання
2.2. Заходи безпеки при конвоюванні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Про Національну поліцію : Закон від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/580-19
2. Галабурда Н.А. Підстави та строки адміністративного затримання особи органами внутрішніх справ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://radnuk.info/statti/544-protses/14546-2011-01-18-04-07-55.html
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)
Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page5
4. Беницький О. М. Адміністративне затримання фізичної особи: особливості видової класифікації / О. М. Беницький, С. С. Роговенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 53–57
5. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, [текст] Станом на 2 квітня 2012 р. / За заг. ред. С. В. Пєткова та С. М. Морозова - К.: "Центр учбової літератури", 2012. - 1248 с.
6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 2 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (справа про строки адміністративного затримання) : Конституційний Суд; Рішення, Окрема думка від 11.10.2011 № 10-рп/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-1
7. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page8
8. Голуб І. Г. Дотримання прав людини при затриманні жінок у кримінальному процесі / Голуб І. Г. // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 2(10) 1-12
9. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 440 с.
10. Осадчий В. Кримінально-правова характеристика об’єктивних проявів завідомо незаконного затримання або приводу особи / Осадчий В. // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2014. - № 4. – С. 134-144.
11. Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України : МВС України; Наказ, Статут від 28.07.1994 № 404 : Редакція від 08.10.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/z0213-94/page5
12. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Редакція від 30.09.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
13. Асадчев Ю. Адміністративне затримання органами внутрішніх справ: що потрібно знати / Асадчев Ю. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/administrativne-zatrimannya-organami-vnutrishnih-sprav--shcho-potribno-znati.html
14. Про затвердження Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину :Органи влади СРСР; Указ, Положення від 13.07.1976 № 4203IX : Редакція від 13.07.1976 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/v4203400-76
15. Про попереднє ув'язнення : Закон від 30.06.1993 № 3352-XII : Редакція від 01.03.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12
16. Про затвердження Інструкції з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), [...] : МВС України, Мін'юст України, Верховний Суд [...]; Наказ, Інструкція від 26.05.2015 № 613/785/5/30/29/67/68 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0698-15
17. Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на [...] : МВС України; Наказ, Інструкція, Журнал [...] від 02.07.2015 № 794 : Редакція від 24.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0873-15
18. Про затвердження Інструкції з організації несення служби черговими змінами охорони і конвоювання підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та конвоювання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців : Міноборони України; Наказ, Інструкція, Журнал [...] від 07.10.2014 № 712 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1323-14
19. Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України : Закон, Статут від 24.03.1999 № 550-XIV : Редакція від 28.12.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/550-14/page7
20. Організація конвоювання затриманих і взятих під варту осіб в органах внутрішніх справ [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.naiau.kiev.ua/books/ODGMV %BF.html
21. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. – 368 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук