Адміністративне право та процес

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (Код: 18212)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
Розділ 1. Загальна характеристика запобігання конфлікту інтересів
1.1. Поняття конфлікту інтересів
1.2. Заходи запобігання конфлікту інтересів
Розділ 2. Характеристика заходів врегулювання конфлікту інтересів
Розділ 3. Міжнародний досвід запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5. 10 1995 р., втратив чинність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/356/95-%D0%B2%D1%80
2. Про державну службу: Закон України від 16. 12. 1993 р., втратив чинність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/3723-12
3. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: static.rada.gov.ua/site/const_eng/constitution_eng.htm
4. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 5 квітня 2011 р., втратив чинність [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/3206-17
5. Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб м. Київ, 2016. – 40 с.
6. Лук’янець Д. М. Регулювання професійної етики публічних службовців / Д. М. Лук’янець // Center for regional policy studies [Елекронний ресурс] Режим доступу : http://crps.sumynews.com/policydevelopment/rules-of-professional-ethics-in-public-service-and-conflict-ofinterest/item/5-regulyuvannya-profesijnoyi-etyky-publichnyx-sluzhbovcziv.html
7. Витвицький Б. Корупція, верховенства права та Україна. Огляд важливих аспектів системи запобігання та протидії корупції / Б. Витвицький. – Вашингтон, округ Колумбія та Детройт, штат Мічіган. – 27 лют. – 3 берез. 2012 р
8. Керівникам комунальних закладів, підприємств, установ та організацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oblrada.rv.ua/documents/kerivnykam.php?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=10478
9. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16
10. Завгородня В. Правові засоби попередження та врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі / Завгородня В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/58355/7/Zavgorodnia_corruption.pdf
11. Recommendation of the Council on Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service [Electronic resource] Access mode : http://www.oecd.org/dataoecd/13/22/2957360.pdf
12. Пам’ятка щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/pamyatka-korup_357.pdf
13. Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupczii/metodichni-rekomendaczii-shhodo-zapobigannya-ta-vregulyuvannya-konfliktu-interesiv-osib-upovnovazhenih-na-vikonannya-funkczij-derzhavi.html
14. Олешко О. Нормативно-правовий механізи врегулювання конфлікту інтересів на державній службі в Україні: проблеми та перспективи вирішення / Олешко О. // Збірник наукових праць. – 2015. – № 44. – С. 185-190
15. Правила етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_3_37 http://sfs.gov.ua/baneryi/protidiya-koruptsii/antikoruptsiyna-programa-dfs/291898.html
16. Гайдук А.В. Запобігання конфлікту інтересів на публічній службі: проблеми законодавчого врегулювання / Гайдук А.В. // Вісник Академії адвокатури України. - 2013. - № 1(26)– С. 101-107
17. Олешко О. М. Зарубіжний досвід запобігання і врегулювання конфлікту інтересів на державній службі / О. М. Олешко // Теорія та практика державного управління. - 2014. - № 3. - С. 263-271.
18. Василинчук В. І., Калюк С. М. Заходи щодо запобігання та протидії корупції: міжнародний досвід / Василинчук В. І., Калюк С. М. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. - № 2. – С.224-235
19. Токар-Остапенко О. В. Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні : аналіт. доп. / О. В. Токар-Остапенко. – К. : НІСД, 2013. – 48 с.
20. Рекомендації для України, визначені в межах реалізації заходів Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://komitet.in.ua/?p=860

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук