Адміністративне право та процес

Порушення ветеринарно-санітарних норм (Код: 18211)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Порушення ветеринарно-санітарних норм на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
1.1 Законодавство у галузі ветеринарної медицини
1.2 Органи державного управління у галузі ветеринарної медицини
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ НОРМ
2.1 Провадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних норм: поняття та стадії
2.2 Правовий статус суб’єктів провадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних норм
РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ НОРМ
3.1Правовий аналіз норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають відповідальність у сфері ветеринарно-санітарних норм
3.2 Окремі проблеми адміністративної відповідальності у галузі ветеринарно-санітарних норм та шляхи їх вирішення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В. Адміністративне право України: Підручник / В. М. Гаращук, та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 544 с.
2.Бусол В.О., Євтушенко А.Ф., Бондаренко Д.І., Ситнік В.А. Організація ветеринарної справи: Підручник для аграрних вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації/ - Л.:Культурно-освітній, видавчничо-поліграфічний центр «Златояр», 2005. – 348 с.
3. Василенко В. М. Окремі проблеми адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері ветеринарно-санітарних вимог / В. М. Василенко // Форум права. – 2008. - № 1. – С. 55-59.
4. Галайдюк Л.Ю. Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів провадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних правил. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – К, 2015.-22 с.
5. Годяк А.І. Проблеми відповідальності юридичних осіб за вчинення правопорушень у галузі ветеринарної медицини. – Митна справа № 4(100)’2015, частина 2. – с.113-118.
6. Довгань В.І. Проблеми відповідальності в галузі ветеринарної медицини.-Університетські наукові записки, № 2 (42) 2012, с.111-117.
7. Закон України «Про ветеринарну медицину» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 36, ст.531 )
8. Закон України «Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 7, ст.58 )
9. Калюжний Р. А., Іншин М. І. та ін.. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення / Видання п'яте, із змінами та доповненнями станом на 10 вересня 2013 р. – К. : Алерта, 2013. – 976 с.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122).
11. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. - Київ: „Істина, 2008. -457 с.
12. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. – К. Юрінком Інтер, 2008, - 256 с.
13. Кримінальний кодекс України (Затверджений Законом від 28.12.60 ( 2000-05) ВВР, 1961, N 2. ст.14 ).
14. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131)
15. Наказ Міністерства аграрної політики України № 4 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин» від 14.01.2004 р.
16. Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України
№ 23 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для ринків» від 04.06.1996 р.
17. Податковий кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112).
18. Постанова Кабінету міністрів України № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» від 02.09.2015 р.
19. Постанова Кабінету міністрів України № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 р.
20. Постанова Кабінету міністрів України № 1092 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» від 16 грудня 2015 р.
21. Фазикош, О. В. Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення та його принципи [Текст] / О. В. Фазикош // Науковий вісник Ужгородського Національного університету : Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2015. – Вип. 35. Ч. 1. Т. 3. – С. 36-40. – Бібліогр.: с. 40 (19 назв).
22. Ярмоленко Ю.В. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері ветеринарної медицини. International scientific journal "Internauka." Series: "Juridical Sciences" http://www.inter-nauka.com/magazine/law/
23. Ящук К. В. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі тваринного світу / К. В. Ящук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2013. - Вип. 6-2(1). - С. 162-165.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук