Адміністративне право та процес

Порівняння конституційно-правової та адміністративно-правової норми (Код: 18207)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Порівняння конституційно-правової та адміністративно-правової норми на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
Розділ 1 Загальна характеристика конституційно-правових норм
1.1 Поняття й класифікація конституційно-правових норм
1.2 Ознаки та будова конституційно-правових норм
Розділ 2 Особливості адміністративно-правових норм
2.1 Поняття норми адміністративного права
2.2 Структура адміністративно-правової норми
Розділ 3 Порівняння конституційно-правової та адміністративно-правової норм
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 C.
2. Бондаренко В. А. Види адміністративно-правових норм / В. А. Бондаренко // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///G:/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/Nzlubp_2011_7_36.pdf.
3. Адміністративне право України. Стеценко С. Г. – К.: Атіка, 2013.- 3-є вид. – С. 640.
4. Васильєв А. С. Адміністративне право України (загальна частина): підруч. посіб. / А.С. Васильєв. – X.: Одіссей, 2014. – 4-е вид. – С. 224.
5. Галунько В. В., Курило В. І., Короєд С. О. та ін. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В.В. Галунько , В.І. Курило , С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 272 С.
6. Дмитриев Ю. А. Административное право : [учебник] / Ю. А. Дмитриев, А. А. Евтеева, С. М. Петров. - М. : Изд-во Эксмо, 2015. - 1008 C.
7. Закон України «Про громадянство України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2235-14.
8. Заморська Л. І. Конституційно-правова норма як вираз нормативності конституційного права / Л. І. Заморська // Науковий вісник Міжнародного гуманітраного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-1 том 1. – C. 108-111.
9. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
11. Конституційне право України: прагматичний курс : навч. посіб. / М. В. Афанасьєва, Ю. Ю. Бальцій, Ю. Д. Батан [та ін.] ; за заг. ред. М. В. Афанасьєвої, А. А. Єзерова; тех. ред. Ю. Д. Ба¬тан. — Одеса : Юридична література, 2017. — 256 С.
12. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 C.
13. Болокан І. Класифікація адміністративно-правових норм (з погляду особливостей їх реалізації) / І. Болокан // Підприємництво, господарство і право. - № 4. – 2017. – С. 94-98.
14. Бондаренко В. А. Деякі питання реалізації адміністративно-правових норм / В. А. Бондаренко // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///G:/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/13bvaapn.pdf.
15. Морозюк С. М. Місце конституційно-правової норми в механізмі реалізації основного закону / С. М. Морозюк // Форум права. - № 5. – 2015. – С. 154-159.
16. Майданник О. О. Конституційне право України: Навч. посіб. – К: Алерта, 2011. – 380 C.
17. Плиска В. В. Правові норми як елемент адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян / В. В. Плиска // Порівняльно-аналітичне право. - № 4. – 2015. – С. 267-271.
18. Слепченко О. О. Особливості адміністративно-правових норм / Слепченко О. О. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. - № 10. – 2014. – С. 155-157.
19. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : [навчальний посібник] / С.Г. Стеценко. – 3-є вид., перероб. та доп. – К. : Атіка, 2011. – 624 С.
20. Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права / Е. Шмідт-Ассманн; [пер. з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов]; від. ред. О. Сироїд; -2-е. вид. перер. та доп. – К. : «К.І.С.», 2008. – 552 С.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук