Адміністративне право та процес

Поняття та види правових форм державного управління (Код: 17237)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Поняття та види правових форм державного управління на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1.1. Поняття правової форми державного управління
1.2. Основні ознаки та особливості правових форм державного управління
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
2.1. Нормативні та індивідуальні акти управління
2.2. Адміністративний договір як форма державного управління: ознаки, суб’єктний склад, особливості правового регулювання та сфера застосування
2.3. Порядок надання адміністративних послуг
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року - // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
2. Закон України «Про адміністративні послуги»: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11.06.2017 р.- // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
3. Битяк Ю., Константий О. Правова природа адміністративних договорів. / Ю. Битяк, О. Константий // Вісник Академії правових наук України. - 2001. №3(26). - С. 101-109. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
4. Борбунюк О. О. Регуляторні акти як різновид нормативно-правових актів / О. О. Борбунюк // Форум права. - 2013. - № 3. - С. 46-52. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2013_3_10.pdf
5. Войтович Р. Модернізація державного управління в умовах глобальної інтеграції. / Р. Войтович // Вісник Національної академії державного управління в Україні при Президентові України. - 2013. - № 2. - С. 14-23. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
6. Гаращук В. М. Особливості актів державного управління. / В. М. Романюк // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків. - 2015. - Ч. 1. - С. 199-203. // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: // irbis-nbuv.gov.ua
7. Гриценко І. С. Форми державного управління: історичні питання становлення та наукового аналізу // Форум права. - 2007. - № 3. - С. 61-65. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-3/07gistna.pdf
8. Демський Е. Ф. Адміністративні послуги та їх юридична природа. / Е. Ф. Демський // Юридична наука. - 2011. - №1. - С. 79-86. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
9. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е. Ф. Демський. - К. : Юрінком Iнтер, 2008. - 496 с. - Бібліогр.: с. 488-495.
10. Задихайло О. А. Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні / О. А. Задихайло // Форум права. - 2011. - № 1. - С. 379-384. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2011-1/11zaopvu.pdf
11. Завальна Ж. В. Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. / Ж. В. Завальна; науковий консультанат Рябченко О. П. - Харків 2010 р. - 28 с.- // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// irbis-nbuv.gov.ua
12. Ільченко Н. М. Методологія дослідження проблем державного управління: інституціональний підхід. / Н. М. Ільченко // Актуальні проблеми державного управління. - 2011. - №1. - С.1-5. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
13. Ковальов В. Г. Концептуальні засади дослідження актів державного управління. / В. Г. Ковальов // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління. - 2009. - №1. - С. 19-24. - // [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
14. Кунцевич М.П. Надання адміністративних послуг як форма реалізації виконавчої влади. / М. П. Кунцевич // Держава і право: юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. - 2012. - Вип. 58. - С. 248-254. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
15. Надолішній П. Державне управління в Україні на перехресті тисячоліть: виклики, загрози і перспективи. / П. Надолішній // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. – Випуск 2(58). - С. 3-11. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
16. Панова Н. С. Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. / Н. С. Панова; науковий керівник Ківалов С. В. - Одеса 2008 р. - 24 с.- // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// irbis-nbuv.gov.ua
17. Пилипишин В. П. Поняття та основні риси державного управління. / В. П. Пилипишин // Юридична наука і практика. - 2011. - №2. - С. 10-14. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
18. Плахотнюк Н. Г. Адміністративні акти органів державного управління: проблемні питання правового регулювання. / Н. Г. Плахотнюк// Contributors. - 2008. - С.1-7. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
19. Приходченко Л. Структура механізму державного управління: взаємозв'язок компонентів та фактори впливу на ефективність. / Л. Приходченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - Вип. 2. - С. 105-112. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: nbuv.gov.ua
20. Сидор М. Я. Договірно-правова форма в системі взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. / М. Я. Сидор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. - 2015. - Випуск 30. – Том 2. - С. 75-81. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
21. Синьов О. В. Ознаки та сутність адміністративного договору. / О. В. Синьов // Наукові праці. - 2012. - Випуск 171. - Том 183. - С. 29-33. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
22. Ткач М. Державне регулювання та державне управління: співвідношення понять. / М. Ткач // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - №8. - С. 110-113. - // [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
23. Толкованов В. Актуальні питання впровадження системи якості в державному управлінні. / В. Толкованов // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. – Випуск 2(58). - С. 65-68. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
24. Чорномаз О. Б. Адміністративний договір: примус чи волевиявлення. / О. Б. Чорномаз // Порівняльно-аналітичне право - 2014. - №4. - С. 250-252. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук