Адміністративне право та процес

Поняття дозвільного провадження,його види та законодавче регулювання (Код: 17219)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Поняття дозвільного провадження,його види та законодавче регулювання на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ1. ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА
1.1 Поняття дозвільної системи, історія становлення
1.2 Суб’єкти та об’єкти дозвільної системи
1.3 Місце та роль дозвільної системи в діяльності органів Національної поліції України
РОЗДІЛ 2. ДОЗВІЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ – ОДНА З ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
2.1 Поняття, природа та ознаки дозвільного провадження
2.2 Правова регламентація здійснення дозвільного провадження
2.3. Види дозвільних проваджень
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Про Національну поліцію України: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 40-41. – ст.379
2. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС від 21.08.1998 року № 622 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98
3. Про затвердження Положення про дозвільну систему: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 року № 576 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF
4. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон від 06.09.2005 № 2806-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – N 48, ст.483
5. Адміністративне право України: Підручник. – Вид. 2, змін. І доп. / За заг. ред.. Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2012. – 528 с.
6. Белінський Ю. Є. Органи внутрішніх справ України як суб’єкт реалізації дозвільної системи / Ю. Є. Белінський // Право і суспільство. – 2012. – № 6. – С. 108 – 114.
7. Бурбика М. М. Дозвільне провадження в адміністративному процесі / М. М. Бурбика, О. А. Александровсьва // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства: матеріали міжн. науково-практ. конф.Секція Право. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 66 – 68.
8. Гуменюк В. А. Адміністративно-правове регулювання здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи: автореф. дис. … канд. юрид. наук 12.00.07 / В. А. Гуменюк. – Харків, 1999. – 16 с.
9. Джафарова О. В. Правове регулювання дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні / О. В. Джафарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 6. Том 2. – С. 45 – 49.
10. Кузьменко О. В. Адміністративний процес: Мультимедійний навчальний посібник / О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, М. В. Співак, М. В. Плугатир, В. М. Колентєєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/books/admin_proces/parts/part5.html
11. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу: навч. посіб. / О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.
12. Лиско Г. До питання природи дозвільного провадження та його місця у адміністративній процедурі / Г. Лиско // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 58. – С. 152 – 156.
13. Лихачов С. В. Дозвільне провадження в адміністративному процесі: автореф. дис. … канд. юрид. наук 12.00.07 / С. В. Лихачов. – Харків, 2001. – 21 с.
14. Лихачов С. В. Дозвільна система в Україні: сутність та співвідношення з дозвільною політикою / С. В. Лихачов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2001. – № 14. – С. 76 – 80.
15. Мартиновський В. В. Дозвільна система – одна з форм реалізації виконавчої влади / В. В. Мартиновський // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2015. – Випуск 3. Том 2. – С. 113 – 117.
16. Мартиновський В. В. Історія розвитку дозвільної системи України / В. В. Мартиновський // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2012. – Випуск 23. – С. 260 – 267.
17. Мартиновський В. В. Принципи діяльності органів дозвільної системи / В. В. Мартиновський // Проблеми законності. – Х.: Нац. Юрид. акад.. України, 2011. – Вип. 115. – С. 89 – 95.
18. Мартиновський В. В. Щодо питання здійснення дозвільної системи органами внутрішніх справ / В. В. Мартиновський // Проблеми охорони громадського порядку. – Харків: Планета-прінт, 2014. – С. 49 – 51.
19. Пахомова Т. М. Місце дозвільної системи в механізмі адміністративно-правового регулювання / Т. М. Пахомова // Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія ПРАВО. – 2014. – Випуск 26. – С. 158 – 162.
20. Сидорук І. С. Проблеми функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності на регіональному рівні і шляхи їх вирішення / І. С. Сидорук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10 (148). – С. 68 – 73.
21. Харитонов О. В. Дозвільна система в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук 12.00.07 / О. В. Харитонов. – Харків, 2004. – 30 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук