Адміністративне право та процес

Підстави адміністративної відповідальності(административний проступок) (Код: 16206)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Підстави адміністративної відповідальності(административний проступок) на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальність та її відмінність від інших видів відповідальності
РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика адміністративно-правової відповідальності
2.1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності
2.2. Підстави адміністративної відповідальності
РОЗДІЛ 3. Поняття та юридичний склад адміністративного проступку
3.1. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення
3.2. Юридичний склад адміністративного проступку: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.02.1984 № 8074-10. – У редакції від 16.11.2013 р. // Відомості Верховної Ради України . – 1984. – №51. – Ст. 1122.
3. Адміністративне право України: Підручник. – Вид. 2, змін, і доп. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2012. – 528 с.
4. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / за заг. ред. А. Т. Комзюка. – 2 вид., виправл. і доп. – Харків : Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – С. 6.
5. Адміністративне правопорушення: статті по праву України (юр. статті). [Електронний ресур]с. – Режим доступу : http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/admin_pravo/024.php
6. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): Навч. посіб. для студентів вузів / В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 760 с.
7. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина: Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
8. Бельский К. С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право. – 1999. – № 12. – С. 12-20.
9. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976. – С. 84.
10. Броннікова К. В. поняття адміністративної відповідальності: проблеми визначення / К. В. Броннікова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія. : «Юридичні науки». – 2013. – № 2 (5). – С. 10-13.
11. Галаган И. А. Административная ответственность в СССР / И. А. Галаган. – Воронеж, 1970. – 251 с.
12. Гриценко І. Формування наукових поглядів щодо інституту адміністративної відповідальності / І. Гриценко // Вісник Національної академії прокуратури України: Наукове фахове видання. – 2008. – № 1. – С. 45-50.
13. Загуменник В. Адміністративна відповідальність. Проблеми та шляхи їх подолання / В. Загуменник // Вісник прокуратури. – 2008. – № 2. – С. 70-77.
14. Калюжний Р. А., Комзюк А. Т., Погрібний О. О. та ін. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 1023 с.
15. Кісіль З. Р., Кісіль Р. В. Адміністративне право: Навч. посіб. – 3-те вид. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 590 с.
16. Кириленко Є. В. Сутність адміністративного права за новою класифікацією юриспруденції / Є. В. Кириленко // Держава і право. – 2010. – Вип. 50. – С. 296-301.
17. Кириленко Є. В. Поняття та склад адміністративних правопорушень: запрошення до дискусії / Є. В. Кириленко // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. –№ 3-1. – С. 220.
18. Коломієць Т. О. Структура адміністративної відповідальності: сучасний доктринальний погляд / Т. О. Коломієць // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 4. – С. 65-66.
19. Колпаков В. К. Адміністративне право України / В. К/ Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
20. Конспект лекцій з дисципліни «Адміністративно-деліктне право». – Київ, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studies.in.ua/administratyvno-deliktne-pravo/3904-ponyattya-vlastivost-ta-principi-admnstrativnoyi-vdpovdalnost.html
21. Копейчиков В. В. Правознавство (поняття адміністративної відповідальності): Підручник / В. В. Копейчиков, А. М. Колодій. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 752 с.
22. Курс адміністративного права України: Підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В.Д.Сущенко [та ін.] / за ред. В. В. Коваленка. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.
23. Левицька О. Визначення адміністративної відповідальності / О.Левицька // Вісник податкової служби України. –2008. – № 7.
24. Печуляк В. Адміністративна відповідальність: новий погляд та поняття / В. Песуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4. – С. 61-66.
25. Поняття адміністративного правопорушення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nuczu.edu.ua/material/avtomat/ukr/lessons/8/3.html
26. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник / С.Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2007. – 624 с.
27. Фролова И. Т. Философский словарь / И. Т. Фролова. – [4-е изд.]. – М. : Политиздат, 1981. – 445 с.
28. Цюприк Н. О. Принципи та підстави адміністративної відповідальності працівників органів внутрішніх справ / Н. О. Цюприк // Митна справа. – 2014. – № 3(2). – С. 217-221.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук