Адміністративне право та процес

Основні напрямки реформи адміністративного права в Україні (Код: 17235)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Основні напрямки реформи адміністративного права в Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 42

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕФОРМИ АДМІНІСТАРТИВНОГО ПРАВА
1.1. Поняття, мета та засади реформи адміністративного права
1.2. Основні завдання реформи адміністративного права
1.3. Співвідношення поняття «адміністративна реформа» та «реформа адміністративного права»
РОЗДІЛ 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
2.1. Характеристика основних напрямків реформи адміністративного права в Україні
2.2. Періодизація реформи адміністративного права та адміністративної реформи
ВИСНОВКИ
ДОДАТОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. : чинне законодавство станом на 30.09.2016 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19
3. Указ Президента «Про заходи щодо впровадження адміністративної реформи в Україні» від 22.07.1998 № 810/98 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/810/98
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 1.04.2014 р. № 333-р // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/paran8#n8
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування державного управління України» від 24 червня 2016 р. № 474-р // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80
6. Авер’янов В. Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції / В. Б. Авер’янов // Право України. – 2006. – № 5. – С. 11–12.
7. Бондаренко К. Деякі аспекти реформи адміністративного права / К. Бондаренко // Visegrad Journal on Human Rights. – 2016. – № 5/2. – С. 7–11.
8. Ківалов С. В. Основні напрямки реформування адміністративного права / С. В. Ківалов // Актуальні проблеми держави і права. – 2003. – C. 3–6.
9. Колпавков В. К. Курс адміністративного права України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко та ін. − 2-ге вид., перероб. і допов. − К. : Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.
10. Король В. Адміністративна реформа та перспективи розвитку місцевого самоврядування / В. Король // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/11531/1/Statia%2012.pdf
11. Курінний Є. В. Реформування українського адміністративного права: декілька тез про сутність процесу / Є. В. Курінний // На часі. – 2013. – № 3. – С. 5–15.
12. Міхровська М. С. Адміністративна реформа в Україні: аналіз, періодизація та перспективи / М. С. Міхровська // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4. – С. 16–30.
13. Орел М. Г. Концепція адміністративної реформи та стратегія її реалізації: методологічні й практичні аспекти / М. Г. Орел // Університетські наукові записки. – 2008. – № 3. – С. 376–381.
14. Пєтков С. Предмет адміністративного права – константа в процесі трансформації суспільно-політичних відносин / С. Пєтков // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 35–42.
15. Петрова І. Публічне управління як фактор і стимулятор модернізації адміністративного права / І. Петрова, О. Руда // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 6. – С. 131–134.
16. Полешко А. Хід адміністративної реформи в Україні (з наук.-практ. конф.) / А. Полешко // Право України. – 2003. – № 4. – С. 104–118.
17. Решота О. Нормативно-правові засади реформування державного управління України / О. Решота // Науковий вісник. – 2009. – № 3. – 8 с.
18. Хомич Л. Правове регулювання процесу адміністративного регулювання місцевих органів державної виконавчої влади / Л. Хомич // Науковий вісник. – 2015. – № 12. – С. 19-26.
19. Янчук О. Трансформація системи виконавчої влади в контексті адміністративної реформи в України / О. Янчук // Адміністративне право в контексті європейського вибору України. Зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2004. – С. 188–191.
20. Административное право и административная реформа: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yurist-online.com/uslugi/yuristam/literatura/admin_pravo/028.php

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук