Адміністративне право та процес

Об'єднана територіальна громада як суб'єкт адміністративного права (Код: 17216)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Об'єднана територіальна громада як суб'єкт адміністративного права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
Розділ 1. Поняття та сутність об’єднаної територіальної громади
1.1. Поняття територіальної громади
1.2. Загальна характеристика об’єднаної територіальної громади
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Правовий статус об’єднаної територіальної громади як суб’єкта місцевого самоврядування
2.1. Права об’єднаної територіальної громади
2.2. Обов’язки об’єднаної територіальної громади
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : Редакція від 30.09.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Європейська хартія місцевого самоврядування : Рада Європи; Хартія, Міжнародний документ від 15.10.1985 : Редакція від 16.11.2009 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036
3. Про добровільне об'єднання територіальних громад : Закон від 05.02.2015 № 157-VIII : Редакція від 16.04.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19
4. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР : Редакція від 19.03.2017[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
5. Лист Мінрегіону України від 01.09.16 р. № 7/13-10903 «Щодо добровільного об’єднання територіальних громад» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://vobu.ua/ukr/documents/item/lyst-minrehionu-ukrainy-vid-010916-r-7-13-10903
6. Альошина Н. М. Поняття й ознаки територіальної громади /Альошина Н. М. // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2011. -№ 21. – С. 173-181.
7. Дрешпак В.М., Липовська Н.А. Добровільне об’єднання територіальних громад: зміст та алгоритм проходження основних етапів /Дрешпак В.М., Липовська Н.А. // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 4 (18). – С 45-54.
8. Гейда О.В. Види територіальних громад в Україні та особливості їх правового статусу: загальна характеристика/Гейда О.В. // Європейські перспективи. - 2012. - № 3. – С. 9-15.
9. Голікова Т.В. Розвиток муніципального корпоратизму в Україні / /Голікова Т.В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://eip.org.ua/docs/EP_02_3_70_uk.pdf 70-81
10. Перепелиця М. О. Статус територіальних громад як суб’єктів фінансового права / ПерепелицяМ. О.// Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2005. - № 10. – С. 113-119.
11. Відповіді на актуальні питання / 2-ге вид. – Киів. 2016. – 109 с.
12. Демократизація України: програма малих проектів Посібник з розвитку громад: Практичний порадник для небайдужих / Кол.авт.: Л.О.Єльчева, І.М.Ібрагімова та ін. - К., 2007. - 458 с.
13. Децентралізація: коротко про головне [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://buk-visnyk.cv.ua/misceve-samovryaduvannya/733/
14. Муніципальне право України: Підручник/ Кол. М90 авт.; За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.
15. Перші вибори в об’єднаних громадах [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://info-vybory.in.ua/?page_id=131
16. Поняття територіальної громади [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://sites.google.com/site/igroupteamsite/municipalne-pravo-ukraieni/ponatta-teritorialnoie-gromadi
17. Поняття територіальної громади [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://terhromady.info/home/poniattia-terytorialnoi-hromady/
18. Практичний посібник «Абетка децентралізації».- м. Шепетівка, 2016. – 283 с.
19. Про деякі проблеми об’єднаних територіальних громад на прикладі Хмельниччини [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.csi.org.ua/pro-deyaki-problemy-obyednanyh-teryto/#sthash.eHSqb6ST.dpuf
20. Про раду та голову об’єднаної громади та їх повноваження [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://svsever.lg.ua/2016/08/pro_radu_ ta_golovu_ob_ ednanoyi_gromadi_ta_yih_povnovazhennya
21. Cтатут Новоушицької селищної обєднаної територіальної громади. – смт Нова Ушиця, 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ipo.org.ua/wp-content/uploads/2016/09/Web.pdf
22. Суть реформи децентралізації – спроможність регіонів самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://icps.com.ua/sut-reformy-detsentralizatsiyi--spromozhnist-rehioniv-samostiyno-za-rakhunok-vlasnykh-resursiv-vyrishuvaty-pytannya-mistsevoho-znachennya/
23. Суть реформи органів місцевого самоврядування (децентралізації) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/verstka_decentralizaciya.pdf
24. Територіальна громада: поняття, функції, роль, статус[Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://ukr.vipreshebnik.ru/finans/341-teritorialna-gromada-ponyattya-funktsiji-rol-status.html
25. Формування спроможних територіальних громад : Практичний посібник. - USAID ДІАЛОГ, 2015. - 46 с.
26. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративно-правових відносин [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://pravoznavec.com.ua/books/65/3484/13/


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук