Адміністративне право та процес

Нормотворчі провадження (Код: 17201)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова робота з адміністартивного права та процесу на тему Нормотворчі провадження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 15

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
1. Поняття нормотворчого провадження
2. Стадії нормотворчого провадження
3. Принципи та функції нормотворчого провадження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)/ С.І. Чернов, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. –Х.: ХНУМГ, 2014. – 97с.
2. Лукашевич С. Ю. Поняття «порядок» у поліцейській діяльності / Лукашевич С. Ю. // Форум права. – 2016. - № 2. – С. 109-113.
3. Ястремська О.М. Публічне адміністрування: навчальний посібник /О.М. Ястремська, Л.О. Мажник. –Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. –132с.
4. Небава, М. Менеджмент організацій і адміністрування. Частина 1 : навчальний посібник / М.І.Небава, О. Г.Ратушняк. – Вінниця : ВНТУ, 2012. –108 с.
5. Нормотворчі провадження [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.naiau.kiev.ua/books/admin_proces/parts/part3.html
6. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу: навч. посіб. / О. В. Кузьменко. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 208 с
7. Петришин О. В. Теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X.: Право, 2014. - 368 с.
8. Шаган О.В. Система принципів нормотворчості / Шаган О.В.// Науково-інформаційний вісник «Право». – 2014. - № 9. – С. 64-69
9. Дашковська О.Р. Принципи нормотворчої діяльності: загальна характеристика / Дашковська О.Р // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2015. - № 35. – С. 29-31
10. Скакун О. Ф.Теорія права і держави: Підручник. - 3-те видання. - К.: Алерта; ЦУП, 2011. - 524 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук