Адміністративне право та процес

Джерела адміністартивного права поняття та види (Код: 18205)

Ціна: 20 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Джерела адміністартивного права поняття та види на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
Розділ 1. Поняття та історія виникнення адміністративного права
1.1 Поняття адміністративного права
1.2. Історія виникнення адміністративного права
Розділ 2. Види адміністративного права
2.1. Структура адміністративного права
2.2 Реалізація, мета, функції адміністративного права
Розділ 3. Джерела адміністративного права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 С.
2. Адміністративне право України Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В. В. Галунько, В. І. Курило, С. О. Короєд, О. Ю. Дрозд, І. В. Гиренко, О. М. Єщук, І. М. Риженко, А. А. Іванищук, Р. Д. Саунін, І. М. Ямкова]; за ред. проф. В. В. Галунька. – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – 272 С.
3. Адміністративне право України (В. Б.Авер'янов) Видавництво “Юридична думка”, 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/category/9/29/15/.
4. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2010.
5. Адміністративне право України: Підручник: Колпаков В.К. Навчальний посібник / К.: Юрінком Інтер, 2014.- 544 C.
6. Адміністративне право України : підручник для юридичних вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін. ; за ред. Ю.П. Битяка.— X., 2000.— 520 C.
7. Битяк Ю. П. Адміністративне право : підручник / за заг. ред. Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – Нац. ун-т «Юридична академія ім. Я. Мудрого». – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 C.
8. Битяк Ю. П. Адміністративне право України : конспект лекцій / Ю.П. Битяк, В.В. Зуй.— X., 2016.— 160 C.
9. Галунько В. В. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право : навчальний посібник / В. В. Галунько, В. І. Курило , С. О. Короєд, О. Ю. Дрозд, І. В. Гиренко, О. М. Єщук, І. М. Риженко, А. А. Іванищук, Р. Д. Саунін, І. М. Ямкова; за ред. проф. В. В. Галунька. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 272 C.
10. Гуржій Т. О. Адміністративне право України : навчальний посібник / Т. О. Гуржій. − К. : КНТ, 2011. – 680 C.
11. Голосніченко І. П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття) / І.П. Голосніченко.— К., 2014.— 98 C.
12. Кампо В. М. Становлення нового адміністративного права України : науково-популярний нарис / В. М. Кампо, Н. Р. Нижник, Б. П. Шльоер ; за заг. ред. В. М. Кампо.— К., 2010.— 60 C.
13. Кузьменко О. В. Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) : навчальний посібник / О. В Кузьменко, І. Д Пастух, М. В. Плугатир, М. В. Співак – К. : ЦУЛ, 2015. – 232 C.
14. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України : підручник. – Вид. 2, змін. і доп. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2012. – 528 C.
15. Овсянко Д.М. Административное право : учебное пособие / Д.М. Овсянко.— М., 2010.— 468 C.
16. Пєтков С. В. Теорія адміністративного права : навчальний посібник / С. В. Пєтков – К. : КНТ, 2014. – 304 C.
17. Пєтков С. В. Адміністративне право : актуальні питання та інноваційні ідеї : навчальний посібник / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь – К. : КНТ, 2015. – 148 C.
18. Стеценко С. Г. Андміністративне право України : навчальний посібник / С. Г. Стеценко. – Нац. акад. прокуратури. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К. : Атіка, 2011. – 624 C.
19. Теоретичні засади вирішення проблеми державного управління в Україні : наукова доповідь / за заг. ред. Ю. С. Шемшученко Ю.С., В. Б. Авер’янова.— К., 2015.— 23 C.
20. Цветков В. В. Державне управління: основні фактори ефектив- ності (політико-правовий аналіз) / В. В. Цветков.— X. : Право, 2016.— 376 C.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук